Linstow har lang erfaring med bygging og utvikling
av store komplekse prosjekter i og utenfor Norge

Helse

Helse er et langsiktig og høyt prioritert satsingsområde for Linstow. Med vår kunnskap og lange erfaring innen eiendomsutvikling kan vi bidra til å løse noen av de nye utfordringene samfunnet står overfor, blant annet knyttet til en stadig eldre befolkning.

Building Health - Helsefremmende stedsutvikling

Helse,
Vis prosjekt