Romerike helsebygg

Romerike Helsebygg i Lillestrøm er i dag Norges største kombinerte, tverrfaglige helsehus med mer enn 800.000 besøkende hvert år. Helsebygget ble åpnet i 2009 og er på ca. 20.000 kvadratmeter. Her er rundt 30 ulike helseaktører samlet under samme tak, og nærmere 1.000 mennesker har sin daglige arbeidsplass her.

20220513 Romerike Helsebygg Birds Eye View 8 K

Ambisjonen er at helsebygget skal bli «et knutepunkt som skal fasilitere for utveksling av idéer og samskaping mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning i regionen». For å få til dette finnes blant annet tjenester som legevakt, legesenter, tannlegetjenester, helsestasjon, blodbank, røntgen, ortopediteknikk, fysioterapi, ernæringsfysiologi, Norges første helsefremmende NAV-kontor, og andre avtalespesialister i helsebygget.

Vi arbeider nå med en utvidelse av helsebygget tilsvarende en dobling av dagens areal. Målet er å skape fremtidens helsehus, som setter mennesket i sentrum. Et sted befolkningen bruker aktivt, og som bidrar til økt bevissthet om helsefremmende utvikling og livsførsel.

Les mer om Romerike Helsebygg her