Vi er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier,
utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter både
i Norge og i utlandet.

Shutterstock 760246927

Selskapet

Linstow har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter. I dag eier og forvalter Linstow eiendommer innen flere eiendomssegmenter, blant annet forvalter selskapet kontor-, helse, kjøpesenter-, hotell og parkeringseiendommer. Selskapet har en stor del av sine aktiviteter i utlandet. I Baltikum er Linstow en stor aktør innen hotel- og kjøpesentermarkedet.

Selskapet, slik det fremstår i dag, er et resultat av en fusjon mellom Linstow Eiendom AS og Nydalens Compagnie ASA i 1998. Linstow AS er heleid av Awilhelmsen AS, som kjøpte selskapet og tok det av børs i 1999. Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap, hvor Linstow AS er et av flere virksomhetsområder.

Linstow er et selskap i vekst og ser betydelige forretningsmuligheter i dagens marked. Selskapet er i startfasen på flere interessante prosjekter.

Byutvikling

Engasjement i byutviklingsprosjekter står sentralt i Linstows strategi. Selskapet har opparbeidet seg en posisjon som en viktig aktør innen byutvikling i store byer i Norge og i utlandet. Som en ledende eiendomsutvikler i den baltiske regionen, har selskapets utviklings- ombyggingsprosjekter i Rigas gamleby gitt utfordringer knyttet til bevaring av kulturelle, arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Også i Norge har selskapet tung erfaring med ombygging og rehabilitering av bevaringsverdige eiendommer.

Linstows portefølje i Oslo har bestått av sentrale og representative eiendommer, som forplikter til eiendomsutvikling på en optimal måte, med tanke på byplanlegging og tekniske– funksjonelle- og estetiske aspekter.

I Bjørvika har Linstow hatt en sentral rolle i det som er Norges største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Utviklingen av Barcode har vekket internasjonal oppmerksomhet og vunnet flere priser. Utbyggingen av området mellom Barcode og fjorden har nå startet. Utviklingen av Bjørvika er et uttrykk for moderne bykultur og state-of-the-art byggverk og konstruksjon med fokus på miljøvennlige løsninger. Bjørvika representerer et av Linstows største og mest utfordrende engasjementer så langt, og vi utøver i dag et aktivt eierskap gjennom utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU). Prosjektet gir en unik mulighet til å frembringe verdier for byen, så vel som for eierne. Linstow eier i dag 1/2 av selskapet sammen med Entra ASA.

Csm Flesland trinn1 171a917a2d

Awards

Dunas Douradas

Best Development Europe, Bloomberg 2010, World Luxury Villa Resort 2020, World Luxury Hotel Resort 2020

Ibsenkvartalet

Arkitektfirmaet Gunnarsjaa+Kolstad fikk Houens fonds diplom i 2000

Jægers Brygge

Bergen kommunes arkitekturpris

Statoil bygget på Fornebu

WAN Award 2012

ESPA Riga

Travelers' Choice - Tripadvisor 2020, World Spa & Welness Awards - Finalist 2018, Condé Nast Traveller Spa Award 2012 - Best Day Spa Overseas

OSU

Cityprisen 2013

Ülemiste

Tildelt prisen for "den største utvidelsen av shopping sentre" i Europa av ICSC Global Award i 2016

OSU

Bygget "The Carve" har fått prisen European Property Awards i London

OSU

MAD-bygget fikk tildelt "Iconic-Award" av det tyske designrådet "Der Rat für Formgebung" i 2014