Helse er et langsiktig og høyt prioritert
satsingsområde for Linstow.

Med vår kunnskap og lange erfaring innen eiendomsutvikling kan vi bidra til å løse noen av de nye utfordringene samfunnet står overfor, blant annet knyttet til en stadig eldre befolkning.

Vår målrettede satsing på helse omfatter prosjekter innenfor hovedområdene helsefremmende stedsutvikling, kombinerte helsehus og boformer. I tillegg involverer vi oss i enkeltprosjekter sammen med andre aktører.

Helsefremmende stedsutvikling

Vår ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan helsefremmende tiltak knyttet til stedsutvikling kan bidra til et godt og rikt liv for alle. I Linstow er vi ikke bare opptatt av hva som er inni byggene, men også arealet og livet mellom dem.

Vårt mål er å utvikle bomiljøer og tettsteder som er gode å bo i for alle - uavhengig av hvor man er i livet, om man bor alene eller sammen med andre, om man er ung eller gammel, fysisk sprek eller har behov for tilrettelegging.

Gjennom forskningsprosjektet "Building health - helsefremmende stedsutvikling" - i samarbeid med SINTEF - skal vi utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Å se på sammenhengen mellom helse og eiendom på denne måten representerer noe helt nytt i eiendomsbransjen.

Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn.

Sjøparken Agnes - Larvik

I Stavern i Larvik kommune eier Linstow 50 prosent av tomten til gamle Agnes fyrstikkfabrikk. På det gamle industriområdet skal Linstow utvikle minimum 600 nye og varierte boliger, samt 50-80.000 kvadratmeter næringseiendom. Prosjektet har fått navnet etter fyrstikkfabrikken som en gang holdt til her; Sjøparken Agnes.

I Sjøparken Agnes vil vi bruke kunnskap vi allerede har sammen med den vi får fra samarbeidet med SINTEF, til å utvikle en ny helsefremmende bydel med boliger, kultur, servering, undervisning og andre næringsarealer.

1625220114 2403 4 Sjoparken 25 Eksteri r 03

Kombinerte helsehus

Gjennom kombinerte helsehus skapes naturlige knutepunkter som gjør et bredt utvalg av helsetjenester lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Linstow eier i dag Romerike Helsebygg på Lillestrøm og er største eier i Helsehuset Fredrikstad. Dette er kombinerte helsehus der tjenester fra et bredt spekter av ulike helseaktører er samlokalisert.

Romerike Helsebygg i Lillestrøm er Norges største tverrfaglige helsehus med mer en 800.000 besøkende hvert år. Helsebygget ble åpnet i 2009 og er på hele 20.000 kvadratmeter. Her er rundt 30 ulike helsetjenester samlet under samme tak, og nærmere 1.000 mennesker har sin daglige arbeidsplass her. I Romerike helsebygg finner man blant annet legevakt, legesenter, tannlegetjenester, helsestasjon, blodbank, røntgen, ortopediteknikk, fysioterapi, ernæringsfysiologi, NAV, kommunal akutt døgnenhet og andre avtalespesialister. I bygget er det også et apotek og en hyggelig kafè.

Csm Bilde 011 Romerike Helsebygg c3485efc60

Helsehuset Fredrikstad er et moderne anlegg der en rekke ulike helsetjenester er lokalisert under samme tak for å bedre helsetilbudet til beboere i Fredrikstad-området. Her finner man blant annet legevakt, frisklivssentral, Volvat Medisinske senter, rehabiliteringsavdeling, apotek, akuttavdeling, Unilabs Røntgen, overgrepsmottak, Blodbanken, Capio Anoreksisenter, frisør, tannlege, ambulanse, vaktselskap, kaffebar, kafè og kantine.

Helsehuset H2

ROM for frivillighet

I 2018 ble "ROM for Frivillighet" etablert som et helsesamarbeid mellom Røde Kors Akershus, Lillestrøm kommune og Linstow. Ideen bak prosjektet er sambruk av fellesarealer og lokaler som står ledige utenfor kjernetid, og at frivilligheten kan bruke disse uten kostnad i sitt helsefremmende, ideelle arbeid.

Original cmyk

Samarbeid med Ezinne Athletics

Linstow har inngått et samarbeid med Ezinne Athletics (Ezinne Okparaebo) om utvikling av et mentorprogram for unge jenter igjennom organisert idrett. Det er blant annet startet opp aktiviteter for unge jenter i Sagdalen i Lillestrøm kommune, og det planlegges videre aktiviteter hvor målet er å bygge opp idrettsglede, trygghet og selvrealisering. Målet er å bidra til å skape positive ringvirkninger for familier, lokalsamfunnet og det norske samfunnet som helhet.

11128696 444558259040746 8341920316421676030 n