ROM for Frivillighet

Leksehjelp bilde 1

Linstow samarbeider med Lillestrøm kommune om prosjektet Rom for Frivillighet. Ideen er å utnytte lokaler som står ledige utenfor kjernetid i Romerike helsebygg. Frivilligheten får bruke lokalene kostnadsfritt etter stengetid til å drive helsefremmende, ideelt arbeid.

Linstow, som næringsaktør og eier av Romerike Helsebygg, låner ut lokalene utenfor kjernetid uten kostnad. Llillestrøm kommune knytter arbeidet opp mot kommunen og kommunens behov, samt kobling mot kommunens ulike frivillige organisasjoner. Tidligere har blodgiverrekruttering og kurs i foreldreveiledning vært en del av samarbeidet. Andre tilbud, blant annet aktivitetstilbud for ungdom, er for tiden under etablering.

«Gjennom samarbeid og samlokalisering når vi ut til sårbare grupper fra Romerike helsebygg. "ROM for frivillighet” legger til rette for en positiv utvikling siden åpning av tomme lokaler minsker ressursforbruk og skaper muligheter og inspirasjon for bærekraftig, humanitær aktivitet. Prosjektet etablerer aktiviteter i trygge lokaler og bidrar dermed til forebyggende arbeid.»