Eiendommer

Linstow har kjøpt Comfort Hotel Bergen Airport på Flesland. Hotellet sto ferdig 28. februar 2017. Hotellet har 304 rom, en egen møteromsavdeling med 12 konferanse- og møterom av ulik størrelse, treningsmuligheter og parkering.

Comfort Hotel Bergen Airport utgjør første trinn i utviklingen av Bergen Business Park, et langsiktig samarbeid mellom Flesland Holdning og Linstow gjennom det felles eide utviklingsselskapet Bergen Lufthavn Utvikling AS.

Se alle eiendommer

Prosjekter

Gjennom optimal eiendomsutvikling er Linstow en viktig aktør innen byutvikling. Banebrytende prosjekter i Oslo og Riga er med på å forme fremtidens bymiljøer.

Se alle prosjekter

Helse

Spesialisert helseeiendom er et satsingsområde for Linstow. Vi har mange års driftserfaring fra helsehus og jobber med flere nye prosjekter der eiendom blir spesialtilpasset fremtidens behov og tjenester.

Linstow eier i dag Romerike Helsebygg på Lillestrøm stasjon og er største aksjonær i Helsehusene i Fredrikstad. Dette er kombinerte helsehus der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste og private helseaktører er samlokaliserte.

Les mer her