Et av Norges ledende eiendomsselskap

Linstow eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter både i Norge og i utlandet.

Pressemelding

Linstow er tildelt 16 mill. til forskning på helsefremmende stedsutvikling.

Sammen med forskningsinstituttet SINTEF skal vi utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Forskningsprosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling» har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Norges Forskningsråd.

Les mer
Shutterstock 760246927

Virksomhetsområder

Vi eier og forvalter eiendommer innen flere eiendomssegmenter

Les mer
Bjorvika miljo 02

Miljø

Vi skaper miljøbevisste medarbeidere og miljøkvalitet i våre bygg

Les mer
Om linstow historie cover 01

Historie

Selskapet er et resultat av en fusjon mellom Linstow Eiendom AS og Nydalens Compagnie ASA

Les mer