Building Health - Helsefremmende stedsutvikling

Linstow still stående bygning building health v2

Vi trenger mer kunnskap om hva som gjør at steder og bygg bidrar til bedre helse for mennesker som bor, jobber og møtes der. Det handler ikke bare om det som er inni byggene, men også arealet og livet mellom dem.

Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet Building Health utvikler og systematiserer vi kunnskap om hva som fremmer helse i praksis. Vi ser også på behovet for nye samarbeidsmodeller for å realisere slike steder.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under innovasjonsprogrammet Innovasjon i næringslivet (IPN) og skal pågå frem til 2026. Forskningspartner er SINTEF.