Linstow er Miljøfyrtårn-sertifisert

Et målrettet og solid miljøarbeid over tid har gjort at Linstow denne uken fikk samtlige av våre norske eiendommer sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifikatet er landets mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøsertifiseringen er et av tiltakene som er satt i verk etter at vi tidligere i år signerte strakstiltakene i fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

3. november 2021
Banner SOME 19 vi er sertifisert

– Vi er veldig stolte over sertifiseringen, og sikre på at dette også verdsettes av våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow.

Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, og gir store virksomheter som Linstow gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer.

– Linstow har som en målsetting å videreutvikle, bygge, drifte og forvalte bærekraftige bygg som er med på å dra energibruken og CO2-avtrykket til eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning. Med denne sertifiseringen får vi et system for miljøledelse med rutiner og skjemaer for våre prosesser, som gjør at vi kan arbeide enda mer systematisk med tiltak fremover, forsetter Mortensen.

En kontinuerlig prosess

For å bli sertifisert må det utarbeides en grundig miljøanalyse, hvor virksomheten vurderes i forhold til fastsatte bransjekrav. Linstow startet prosessen tidlig i 2021, og nå som sertifiseringen er i boks, vil vårt bærekraftarbeid følges opp gjennom årlige miljøhandlingsplaner og re-sertifisering hvert tredje år.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn-sertifisering? Besøk www.miljofyrtarn.no

Dråpe