Linstow har lang erfaring med bygging og utvikling
av store komplekse prosjekter i og utenfor Norge

Linstows portefølje består av sentrale og representative utviklingsområder og eiendommer.

Engasjement i byutviklingsprosjekter står sentralt i Linstows strategi. Selskapet har opparbeidet seg en posisjon som en viktig aktør innen byutvikling i store byer i Norge og i utlandet.

Linstow er et selskap i vekst og ser betydelige forretningsmuligheter i dagens marked. Selskapet er i startfasen på flere interessante utviklingsprosjekter.