Prosjekter

Linstow har lang erfaring med utvikling av bygg, bydeler og tettsteder der mennesker og miljø står i sentrum. Vi er opptatt av bygg, hva som er inni dem, og livet mellom dem. Vårt mål er å skape steder folk har lyst til å bo, jobbe og møtes – uansett hvor de er i livet.