Selskapet, slik det fremstår i dag, er et resultat av en fusjon
mellom Linstow Eiendom AS og Nydalens Compagnie ASA.

Om linstow historie cover 01

Nydalens Compagnie var opprinnelig et norsk tekstilindustriselskap som ble grunnlagt i 1845. Selve navnet ble tatt i bruk i 1867 da selskapet ble omdannet til aksjeselskap. I 1879 hadde selskapet 1.000 ansatte, blant dem 700 kvinner. I 1895 og frem til annen verdenskrig var Nydalens Compagnie Norges største tekstilfabrikk. Da tekstilvirksomheten ble lagt ned i 1963 var Nydalens Compagnie blitt et rent eiendomsselskap.

2020

Utvidelsen og bygging av en helt ny del av Origo shoppingsenter sto ferdig våren 2020. Inkludert innendørs parkering og kontorer er eiendommen på totalt 80 000 kvm. Avtale om 50 % eierandel i selskapt Agnes Utvikling AS ble inngått våren 2020. Linstow inngikk en samarbeidsavtale med Lerka Eiendom og Wahl Eiendom om et større byutviklingsprosjekt på Furuset i Oslo. I alt skal 75 000 kvm utvikles og ombygges i området rundt Furuset sentrum.

2019

Utvidelse av Ülemiste shoppingsenter i Tallinn ble ferdig i midten av 2019. Senteret er på totalt 125 000 kvm inkludert parkering, totalt 230 butikker og 1850 parkeringsplasser. Expobygget på Flesland, nærmeste nabo til flyplassen sto ferdig høsten 2019. Gustav Vigelands vei sto ferdig våren 2019 med 7 eksklusive leiligheter etter en krevende reguleringsprosess, som startet da tomten ble kjøpt i 2000. Linstow ble eier av Helsehusene i Fredrikstad og økte til eierandel til 33 % og er i dag største eier.

2018

Utvidelsen av Hotel Lietuva i Vilnius med 165 nye rom ble ferdigstilt denne høsten. Linstow kjøpte eiendommene Damsgårdsveien 161-171 på Laksevåg. Med sin sjønære beliggenhet er dette et fremtidig utviklingsprosjekt med stort potensiale for både bolig og næring.

2017

Comfort Hotel Bergen Airport på Flesland sto ferdig med 304 rom. Det første byggetrinnet i Bergen Business Park

2016

Linstow kjøpte i 1997 prosjektet Koksa Eiendom (IT Fornebu), tidligere SAS og Braathens fraktterminaler, som i sin helhet ble solgt i 2016 På slutten av året ble Linstow deleier i Helsehusene i Fredrikstad og er nå største eier.

2014

Utvidelsen av Ülemiste shoppingsenter med 46 000 kvm sto ferdig oktober 2014. Linstow kjøpte Tollbugata 32 AS i september 2014. Våren 2014 kjøpte Linstow Depotgata 22 AS, et byggeprosjekt under utvikling.

2013

Linstow gikk inn i et større utviklingsprosjekt, Flesland Business Park i Bergen med en eierandel på 50 %. Området som skal utvikles er på 200 000 kvm og vil bestå av hotell, forretning og kontorer. Arealene er nærmeste nabo til flyplassen.

2012

Linstow kjøpte Romerike Helsebygg på Lillestrøm. Eiendommen er på 31 500 kvm inkludert parkering og inneholder helserelaterte leietakere som tannlege, lege, legevakt, fysioterapi etc. Samme år kjøpte Linstow Brubakkveien 16 i Oslo. Beliggenheten er sentral i forhold til Oslo kommunes knutepunktplaner. Eiendommen har et stort potensiale for videre utvikling.

2010

Linstow inngikk avtale med Rezidor Hotel Group om drift av våre 10 hoteller i Tallinn, Riga, Vilnius, Kaunas, Klaipeda og St. Petersburg. KLP bygget i Bjørvika ble ferdigstilt og solgt til KLP Eiendom.

2009

Hotel Sonya åpnet i oktober med 173 rom, de øvrige rommene ble åpnet første kvartal 2010. Vismabygget i Barcoderekken i Bjørvika ble ferdigstilt januar 2009

2006

Eiendommene her ble renovert og videreutviklet før de i 2006 ble solgt til det nyopprettede eiendomsselskapet; Norwegian Property.

2004

SIA Varner Hakon Invest trakk seg ut. Linstow overtok alle aksjene i kjøpesenterselskapet og etablerte en egen kjøpesenterorganisasjon med kontor i Riga, Linstow Center Management SIA (LCM). I dag eier og forvalter LCM tre kjøpesentre, to i Riga sentrum og et i Tallinn. I tillegg forvalter LCM ytterligere tre kjøpesentre i Riga som tidligere ble kjøpt og utviklet av Linstow, men senere solgt ut av selskapet.

1999

I juli 1999 ble selskapet tatt av børs, og har siden den gang vært et heleid datterselskap i Awilhelmsen konsernet. Navnet ble senere endret til Linstow.

1998

I februar ble fusjonen mellom Linstow og Nydalens Compagnie gjennomført. Etter fusjonen var Linstow Eiendom ASA Norges nest største børsnoterte eiendomsselskap.

1998

Selskapet er fortsatt børsnotert, fusjonerte Linstow med eiendomsselskapet Aker Brygge I ASA, og ble således en større eier av Oslos mest profilerte området - Aker Brygge.

1997

Allerede få år etter satsningen i Baltikum hadde Linstow etablert seg som en betydelig aktør innen hotell og shoppingsegmentet i de tre Baltiske stater. I dag fremstår Linstow som en av de ledende eiendomsaktørene i regionen, hvor vi fremdeles har store deler av våre eiendomsverdier.

1997

Linstow startet sin satsning i Baltikum med oppkjøp og utvikling av de tidligere Sovjeteide Intourist hotellene Latvija i Riga og Lietuva i Vilnius. Samme år innledet Linstow AS et samarbeid med SIA Varner Hakon Invest om kjøp- og utvikling av kjøpesentre i sentrale områder i og rundt Riga. Linstows eierandel var 50 % og kjøpesentervirksomheten var i gang. Det første senteret selskapet kjøpte hadde en miks av lokale og norske butikker. Dette ble en suksess og selskapet kjøpte opp flere sentralt beliggende sentre de nærmeste årene.

1993

Awilhelmsen kom inn på eiersiden i det børsnoterte selskapet Nydalens Compagnie gjennom oppkjøpet av Investa i 1993.

1993

Et stort vendepunkt for Linstow. Sparebanken NOR besluttet å utnytte den daværende markedssituasjon og den kompetansen som var bygget opp i Linstow, og besluttet å satse på eiendom som et strategisk forretningsområde. Gjennom aktive kjøp ble porteføljen tilført flere attraktive eiendommer, slik at selskapet nå fremsto som solid, med en balansert eiendomsportefølje. Det største prosjektet i denne fasen var Ibsenkvartalet som ble kjøpt fra Kreditkassen. I tillegg hadde selskapet omfattende forvaltningsoppgaver for Sparebanken NOR, og fremsto som en betydelig eiendomsaktør i det norske markedet. Selskapets portefølje, kombinert med en solid kapital- og kompetansebase samt en langsiktig strategi, dannet et godt grunnlag for Linstows videre utvikling.

1990

Linstow ble opprettet for å bidra til å løse problemengasjementene Sparebanken NOR hadde overtatt i kjølvannet av de mange konkurser og misligholdte lån som et resultat av finanskrisen på slutten av åttitallet.