Building Health - Helsefremmende stedsutvikling

Vår ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan helsefremmende tiltak knyttet til stedsutvikling kan bidra til et godt og rikt liv for alle. I Linstow er vi ikke bare opptatt av hva som er inni byggene, men også arealet og livet mellom dem.

Type
Health
Address
,
Linstow still stående bygning building health v2

Vårt mål er å utvikle steder og miljøer som er gode å bo, arbeide og bevege seg i - uavhengig av hvor man er i livet, om man bor alene eller sammen med andre, om man er ung eller gammel, fysisk sprek eller har behov for tilrettelegging. Vi skal tenke smartere om utvikling av byer og tettsteder som fremmer helse og sosial bærekraft for alle.

Gjennom forskningsprosjektet "Building health - helsefremmende stedsutvikling" - skal vi i samarbeid med SINTEF Digital utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Å se på sammenhengen mellom helse og eiendom på denne måten representerer noe helt nytt i eiendomsbransjen. Det skal utvikles nye konsepter som skal skape verdi for våre fremtidige leietakere, brukere av bygg, stedene vi utvikler og samfunnet for øvrig.

Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn.

2023012526 LINSTOW Hege 002 800px WEB Download business card

Director of Linstow Health

Hege Hidle Aaser

+47 97 52 17 17 Send email