Linstow er tildelt 16 mill. til forskning på helsefremmende stedsutvikling

19. april 2021

Sammen med forskningsinstituttet SINTEF skal vi utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Forskningsprosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling» har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Norges Forskningsråd.

Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn. Forskning viser at bygg og nærmiljø ikke alltid tas i bruk slik det er planlagt, og det er behov for mer kunnskap om hvordan et sted kan bli helsefremmende i praksis.

Prosjektperioden strekker seg over fire år hvor vi skal utvikle helsefremmende fysiske og sosiale løsninger, som gjennom nye arbeidsprosesser støttet av teknologi, skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosjekter.

Helse i fokus

Vi har de siste årene etablert helse som et nytt satsingsområde. Vi bygger opp en langsiktig portefølje innen helseeiendom og spesialiserer oss som en aktør innenfor steds- og byutvikling med et helseperspektiv. Målet er å skape gode bygg og nærmiljøer som er tilpasset og oppleves som gode og attraktive for alle.

Unikt forskningsprosjekt

Den støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd er svært viktig, og prosjektet vil kunne sette oss i stand til å tilby helt unike produkter i markedet. Målet er bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere. Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilrette­­legging av fysiske omgivelser må skje. Vi vil også se på hvordan tilretteleggelser i fysisk miljø kan bidra til å utsette eller redusere behov for omsorgstjenester, f.eks. for eldre med og uten kognitiv svikt. Det skal utvikles konsepter som både kan integreres i større utviklingsprosjekter og i mindre infill-prosjekter.

Det er etablert en ressursgruppe i forskningsprosjektet bestående av Lillestrøm og Larvik kommune, Nordic Office of Architecture og Universell utforming AS. Vi ønsker å ta i bruk FoU resultater i forbindelse med utvalgte pågående prosjekter, som utvidelsen av Romerike Helsebygg i Lillestrøm og utviklingen av Sjøparken Agnes Stavern.

Dette er et spennende forskningsprosjekt som vil kunne utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis, og hvordan eiendomsutvikling kan være med på å skape synergier mellom stedsutvikling, folkehelse og innovasjon i omsorgsektoren Jenny M. Bergschöld, forsker ved SINTEF Digital avd. Helse, og leder for forskningsaktivitetene i Building Health

Gjennom Building Health vil vi være først ute med å realisere kunnskapsbaserte løsninger for helse i eiendoms- og stedsutvikling i Norge, og vi skal utvikle oss videre som preferert partner i prosjekter som ser eiendom og helse i sammenheng.

Dette sier Jenny M. Bergschöld, forsker ved SINTEF Digital avd. Helse, og leder for forskningsaktivitetene i Building Health:

«Dette er et spennende forskningsprosjekt som vil kunne utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis, og hvordan eiendomsutvikling kan være med på å skape synergier mellom stedsutvikling, folkehelse og innovasjon i omsorgsektoren.»

For mer informasjon kontakt:

Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse, tlf. 97521717
Jenny M. Bergschöld, prosjektleder SINTEF, tlf. 46314138

Last ned hele pressemeldingen som PDF her.