Vi har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter.
I dag eier og forvalter vi eiendommer innen flere segmenter.

Vi eier i dag Romerike Helsebygg og er største aksjonær i Helsehusene i Fredrikstad.

Dette er kombinerte helsebygg der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste og private helseaktører samlokaliseres.

Kombinerte helsehus danner et naturlig helseknutepunkt i sin region. Linstow eier også 50 % av Sjøparken Helse AS i Stavern. Sjøparken er et større tomteområde nord i Stavern by der vi planlegger et helhetlig helseprosjekt som en integrert del av bydelsutviklingen. Linstow samarbeider med offentlige-, private- og ideelle organisasjoner for å utvikle de beste prosjektene. Vi har mange års driftserfaring fra helsehus og jobber med nye prosjekter der eiendom blir spesialtilpasset fremtidens helsetjenester.


Csm Bilde 004 02 79ddc381b4

Romerike Helsebygg

Kontor, Norge
Vis prosjekt
Helsehuset H1 inngang 2021 09 09 074128 pavs

Helsehusene Fredrikstad

Helse, Norge
Vis prosjekt