Vi har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter.
I dag eier og forvalter vi eiendommer innen flere segmenter.

Vi eier i dag Romerike Helsebygg og er største eier i Helsehusene i Fredrikstad.

Dette er kombinerte helsebygg der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste og private helseaktører samlokaliseres.

Kombinerte helsehus danner et naturlig helseknutepunkt i sin region. Linstow eier også 50 % av Sjøparken Helse AS i Stavern. Sjøparken er et større tomteområde nord i Stavern by der vi planlegger et helhetlig helseprosjekt som en integrert del av bydelsutviklingen. Linstow samarbeider med offentlige-, private- og ideelle organisasjoner for å utvikle de beste prosjektene. Vi har mange års driftserfaring fra helsehus og jobber med nye prosjekter der eiendom blir spesialtilpasset fremtidens helsetjenester.


Dampsagveien 2 037

Romerike Helsebygg

Helse, Norge
Vis prosjekt
Helsehuset H1 inngang 2021 09 09 074128 pavs

Helsehusene Fredrikstad

Helse, Norge
Vis prosjekt