Vi har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter.
I dag eier og forvalter vi eiendommer innen flere segmenter.

Vi har utviklet og oppført flere eiendommer innenfor en rekke ulike markedsområder i Norge og i utlandet

I dag eier og forvalter Linstow eiendommer innen flere eiendomssegmenter, blant annet forvalter selskapet kontor-, helse-, kjøpesenter-, hotell- og parkeringseiendommer. Selskapet har en stor del av sine aktiviteter i utlandet. I Baltikum er Linstow en stor aktør innen hotell- og kjøpesentermarkedet.

Nye moderne bygg med høy teknisk kvalitet krever riktig kompetanse i den tekniske driften. Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert. Energikostnader er stadig økende og det er stort fokus på energiforbruk. Linstow har systemer og rutiner for energiovervåkning og erfaring i iverksettelse av energibesparende tiltak.