Vi har ansatt prosjektutvikler med helsebakgrunn

Heidi Eidskrem går inn i den nyopprettede stillingen som prosjektutvikler for helse.

1. desember 2021
Heidi Eidskrem web skalert

Eidskrem har bred erfaring i fra kommunesektoren, både som operativ sykepleier og avdelingsleder i hjemmesykepleien, og fra administrative roller i flere kommuner på Østlandet. Hun kommer til Linstow fra en stilling som ansvarlig for marked og forretningsutvikling innen helse og omsorg i Standard Norge.

I Linstow skal hun jobbe i krysningen mellom helse og marked. Med strukturert tilnærming og leietakerdialog med mål om å skape verdier for sentrale aktører og samfunnet på den ene siden, og konsept- og forretningsutvikling innen eksisterende og nye prosjekter på den andre.

Hege og Heidi

– Jeg tror det er viktig at vi skaper miljøer vi kan tenke oss å leve i gjennom et helt livsløp, men da må vi klare å tenke nytt. Vi må tenke folkehelse fra et tidlig stadium i arbeid med stedsutvikling og sammensetning av innhold i helsebygg. Klarer vi det, vil vi i større grad kunne utvikle konsepter som har en faktisk verdi for folk, og som kan gjøre en reell forskjell i samfunnet ellers, forklarer Eidskrem, som nå ser frem til å ta fatt på sine nye arbeidsoppgaver.

Helse er et langsiktig og høyt prioritert satsningsområde for Linstow, som har en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter i Norge. Arbeidet krever både en helhetlig tilnærming til boliger, næring, lokalmiljø, helse og offentlige tjenester, og en bredere samhandling i utviklingen av nye steder.

– Ansettelsen er et ledd i vår videre satsning på helseeiendom, samt helsefremmende by- og stedsutvikling. Vi skal gjennomføre flere spennende prosjekter innenfor dette segmentet i årene som kommer, og derfor er vi veldig glade for å ha med oss Heidi. Dette er første gang Linstow har gått aktivt ut og søkt etter en prosjektutvikler med helsebakgrunn, og blant mange gode kandidater til jobben landet vi til slutt på at hun var den beste. Med Heidis kompetanse og lange erfaring fra helsefeltet styrker vi nå laget vårt ytterligere, avslutter Hege Hidle Aaser, direktør Linstow helse.

Linstow er et av landets ledende eiendomsselskap, og har med årene opparbeidet en solid kompetanse innen helse. Blant disse, forskningsprosjektet «Building Health – helsefremmende stedsutvikling» og utvidelsen av Norges største kombinerte helsehus, Romerike Helsebygg – to prosjekter som i kort handler om at vi må tenke smartere om utvikling av byer og tettsteder som fremmer helse og sosial bærekraft.