Romerike Helsebygg utvides

Romerike Helsebygg i Lillestrøm er Norges største kombinerte helsehus med 1.000 ansatte, og mer enn 800.000 besøkende hvert år. Nå skal bygget bli dobbelt så stort.

Type
Kontor
Adresse
Dampsagveien 2, Lillestrøm
Antall kvm
40.000 m2
Besøk nettsiden
Link
Brogata bilde 1

Romerike Helsebygg er et levende og tverrfaglig kompetansehus for helse. I bygget, som er på hele 20.000 kvadratmeter, er rundt 30 ulike helsetjenester samlet under samme tak, både fra offentlig, privat og frivillig sektor.

I helsebygget finner du blant annet legevakt, legesenter, tannlegetjenester, helsestasjon, blodbank, røntgen, ortopediteknikk, fysioterapi, ernæringsfysiologi, NAV, kommunal akutt døgnenhet og andre avtalespesialister. I bygget er det også et apotek og en hyggelig kafé.

Vi planlegger nå for å doble byggets areal til 40.000 kvadratmeter slik at enda flere helseaktører får plass. Planlagt investering vil være på rundt en halv milliard kroner, og utvidelsen vil etter planen være ferdig i 2024/2025.

Et møtested for alle

Linstow har med Romerike Helsebygg skapt et helsebygg som det er enkelt og hyggelig for brukerne å besøke, og et inspirerende og kreativt sted å arbeide. Hele bygget, fra kontorer og fellesarealer, til parkering og plassering av bygget, er tilpasset de spesielle og ulike behovene som vi vet at helseaktører har.

Byggets beliggenhet i Lillestrøm sentrum er en viktig årsak til at helsebygget har blitt så populært. Lillestrøm by ligger sentralt i Romeriksregionen, 10 minutter unna Oslo og omtrent det samme til Gardermoen. Bygget ligger nær kollektivknutepunkt for både buss og tog, og det er godt med parkeringsplasser for tilreisende som kommer i egen bil – både utendørs og innendørs i egen parkeringskjeller.

Helse i sentrum

Vi tror at helseindustrien vil være en av de viktigste driverne for innovasjon og teknologisk nyvinning i fremtiden, og at det vil bli enda flere helseaktører som vil ønske samlokalisering. Helse er en av de største samfunnsutfordringene vi står ovenfor og det er behov for å overføre kunnskap fra forskning til næringslivet og det offentlige, på en slik måte at innovasjon kan skje i form av nye måter å løse behovet på.

Vårt mål med den planlagte utvidelsen er derfor å kunne tilby enda flere helseaktører plass hos oss, både innen helsetjenestesiden og helseindustrien, samt forskning, utdanning og utvikling.

Vi har kalt utvidelsen av bygget for Helse i sentrum.

Vi ønsker at Romerike Helsebygg skal bli et knutepunkt for helsekompetanse – et bygg som fasiliterer for utveksling av idèer og samskaping mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning i regionen. Videre ønsker vi å skape kreative møteplasser for private og offentlige aktører som jobber med brukerorienterte tjenester, helserelatert forskning, og utvikling av smarte løsninger for helseteknologi og velferdsteknologi.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om vår utvidelse.


Camilla preus Last ned visittkort

Markedssjef

Camilla Eriksen Preus

+47 95 85 21 84 Send e-post
Bård løvaas Last ned visittkort

Markedsdirektør

Bård Løvaas

+47 90 09 02 08 Send e-post