Romerike Helsebygg utvides

Romerike Helsebygg i Lillestrøm er Norges største kombinerte helsehus med 1.000 ansatte, og mer enn 800.000 besøkende hvert år. Nå skal bygget bli dobbelt så stort.

Type
Helse
Adresse
Dampsagveien 2, Lillestrøm
Antall kvm
40.000 m2
Besøk nettsiden
Link
Oversiksbilde RHB Viken

Romerike Helsebygg er et levende og tverrfaglig kompetansehus for helse. Rundt 30 ulike helsetjenester fra både offentlig, privat og frivillig sektor er samlet under samme tak her.

Du finner blant annet legevakt, legesenter, tannlegetjenester, helsestasjon, blodbank, røntgen, ortopediteknikk, fysioterapi, ernæringsfysiologi, NAV, kommunal akutt døgnenhet og andre avtalespesialister. Det er også et apotek og en hyggelig kafé.

Vi planlegger nå for å doble byggets areal til 40.000 kvadratmeter slik at enda flere helseaktører får plass.

Et møtested for alle

Linstow har med Romerike Helsebygg skapt et helsebygg som det er enkelt og hyggelig for brukerne å besøke, og et inspirerende sted å arbeide. Hele bygget, fra kontorer og fellesarealer, til parkering og plassering av bygget, er tilpasset behovene som helse-aktører har.

Byggets beliggenhet i Lillestrøm sentrum er en viktig årsak til at helsebygget har blitt så populært. Lillestrøm by ligger sentralt i Romeriksregionen, 10 minutter unna Oslo og omtrent det samme til Gardermoen. Bygget ligger nær kollektivknutepunkt for både buss og tog, og det er godt med parkeringsplasser for tilreisende som kommer i egen bil – både utendørs og innendørs i egen parkeringskjeller.

Et knutepunkt for helsekompetanse

Vi tror at helseindustrien vil være en av de viktigste driverne for innovasjon og teknologisk nyvinning i fremtiden, og at det vil bli enda flere helseaktører som vil ønske samlokalisering. Helse er en av de største samfunnsutfordringene vi står ovenfor og det er behov for å overføre kunnskap fra forskning til næringslivet og det offentlige, slik at vi raskere finner nye måter å løse behovene på.

Vårt mål med den planlagte utvidelsen er derfor å kunne tilby enda flere helseaktører plass hos oss; Helsetjenester, helseindustrien, forskning, utdanning og utvikling.

Vi ønsker at Romerike Helsebygg skal bli et knutepunkt for helsekompetanse – et bygg som fasiliterer for utveksling av idèer og samskaping mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning i regionen.

Videre ønsker vi å skape kreative møteplasser for private og offentlige aktører som jobber med brukerorienterte tjenester, helserelatert forskning, og utvikling av smarte løsninger for helseteknologi og velferdsteknologi.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om vår utvidelse.


2023012526 LINSTOW Terje 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Utviklingsdirektør

Terje Lorentzen

+47 93 04 11 52 Send e-post
2023012526 LINSTOW Petter 004 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Eiendomssjef

Petter Langlo

+47 90 73 52 30 Send e-post
2023012526 LINSTOW Bård 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Markedsdirektør

Bård Løvaas

+47 90 09 02 08 Send e-post
20230227 Linstow Camilla 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Markedssjef

Camilla Eriksen Preus

+47 95 85 21 84 Send e-post