Stortingsgaten 6

Prosjektet bestod av en ombygging av gamle Flaggfabrikken på 6.200 kvm, til et nybygg med beliggenhet i hjertet av Oslo by og hovedkontor for Fokus Bank/ Danske Bank.

Type
Kontor
Adresse
Stortingsgata 6, Oslo
Ferdigstillelse
2004
Antall kvm
6.200 m2
Stortingsgaten 01

Bygget ble utviklet og solgt av Linstow under oppføring, og ble ferdigstilt i 2004.