Runnivegen

Våren 2023 kjøpte Linstow en åtte mål tomt av Nes Kommune. Sammen skal vi nå utvikle et foregangsprosjekt innen helsefremmende stedsutvikling og nye boformer.

Type
Helse
Adresse
Runnivegen 15 og 19 , Årnes
Antall kvm
80.000 m2
Objpict 93552977642975 0 credited

Nes kommunestyre vedtok å selge Runnivegen 15 og deler av Runnivegen 19 til Linstow. Kommunen og Linstow deler visjonen om å se helse og eiendom i sammenheng for å skape god livskvalitet og bedre folkehelse.

Vi blir flere eldre – og lever stadig lenger. For å møte disse utfordringene kreves økt samhandling og innovasjon. Det handler om å tenke smartere om stedsutvikling slik at vi fremmer fysisk aktivitet, fellesskap og deltakelse for alle. Prosjektet i Runnivegen blir en viktig pilot som kan bidra med løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer.

Linstow og kommunen skal utvikle det nye området i tett dialog med brukere og øvrige interessegrupper. Det er lagt opp til en omfattende samskapingsprosess.

Målet er å få etablert en overordnet plan for området innen utgangen av 2023.

De 30 omsorgsboligene som kommunen skal kjøpe tilbake, er planlagt ferdig våren 2026. Infrastruktur som vei, vann, kloakk og parker skal være klart i samme tidsrom.

20230227 Linstow Frode S 006 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Prosjektsjef

Frode Sørensen

+47 46 62 04 79 Send e-post
2023012526 LINSTOW Benjamin 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Senior by- og områdeutvikler

Benjamin Barth

+47 40 22 20 44 Send e-post