Quadraturen

Dronningens gate 15 er tegnet av arkitekt R.E. Jacobsen i nasjonalromantisk stil, og er oppført i perioden 1918 - 1924. Bygget ble tatt i bruk som hovedpostkontor i 1924.

Type
Kontor / Bolig
Adresse
Dronningens Gate 15, Oslo
Ferdigstillelse
2006
Solgt
2008
Antall kvm
26.000 m2
Csm Utvendig bfd83a9b7d

Linstow ervervet Posthuskvartalet fra Posten Norge i 1999 for 275 millioner kroner. Kvartalet består av Dronningens gate 15, Tollbugata 17 og Kirkegata 20 - og utgjorde da ca. 36.000 kvm. Tollbugata 17 og Kirkegata 20 ble beholdt som kontorbygg. Det gamle hovedpostkontoret i Dronningens gate 15 ble prosjektert for konvertering til leiligheter, forretninger, servering og kultur. Byggets fasader, postekspedisjonshallen og trappeløp har stor verneverdig verdi, og prosjektet er utført i samråd med Byantikvaren i Oslo.

Prosjektet er på 26.000 kvm og består av 211 leiligheter samt ca. 7.000 kvm næringsarealer. De siste leilighetene ble overlevert kjøperne i 2008, samtidig med åpningen av næringsarealene. Næringsarealene er i ettertid solgt.

Dette var et av første konverteringsprosjektene til bolig i Kvadraturen, og er senere fremhevet av Oslo kommune som et boligprosjekt med god arkitektonisk, bruksmessig og estetisk kvalitet.