Oslo S. Utvikling AS (OSU)

Bjørvika er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge noensinne.

Type
Kontor / Bolig
Adresse
Bjørvika , Oslo
Antall kvm
350.000 m2
Besøk nettsiden
Link
RS1369 Barcode dag 3 trykk 1

Den nye bydelen i Oslo ligger i Bjørvika-Bispevika, og vil utgjøre det største byutviklingsprosjektet i moderne tid i Norge. Oslo S Utvikling AS (OSU) vil være ansvarlig for utvikling av ca. 1/3 av området, mens de øvrige områder utvikles av HAV Eiendom. OSU er eiet av Linstow AS og Entra Eiendom AS med 1/2 hver. Tidligere var også Bane NOR Eiendom AS med som deleier av selskapet men de kjøpte seg ut i juni 2021.

"Visjonen om at Bjørvika som porten til Norges hovedstad skal fremstå som et uttrykk for moderne norsk bykultur og identitet i byggekunst, teknologi og bærekraftig byutvikling. Den nye bydelen skal være til glede og stolthet for hele Oslos befolkning, og bevisst bidra til å beskrive byens historiske utvikling fra opprinnelsen til det 21. århundre." Reguleringsplanen for Bjørvika - Bispevika - Lohavn ble vedtatt i bystyret 27.08.03.

Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 4 - 5.000 boliger og ca 20.000 arbeidsplasser. I tillegg vil kulturinstitusjonene og andre aktiviteter trekke besøkende til bydelen. Til sammen er det sannsynlig at rundt 30.000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika - enten som arbeidsplass eller bolig.

OSU skal utvikle ca 350.000 kvm av de totalt 900.000 kvm som skal bygges ut i Bjørvika, og har derfor ansvaret for en tredel av Norges største utbyggingsprosjekt i nyere tid. Totalt vil OSU bygge boliger for ca 2.000 mennesker og kontorer for ca 10.000 arbeidsplasser i tillegg til mange forretninger, restauranter, cafeer og mye mer.

For ytterligere informasjon, besøk gjerne:

www.osu.no www.bjorvikautvikling.no www.operakvarteret.no