Koksa Eiendom AS

Linstow AS har en eierandel på 12,5 % i Koksa Eiendom AS, tidligere IT Fornebu Properties.
Selskapets formål er å bidra til transformasjon av det tidligere flyplassområdet på Fornebu
til et moderne bo- og næringsmiljø.

Type
Kontor
Adresse
Martin Linges vei 33, Fornebu
Besøk nettsiden
Link
Ifp 118 01

Fornebu ligger rett utenfor Oslo

Visjonen for Koksa Eiendom-prosjektet er: ”I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt å skape et mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom øke den nasjonale nyskapning og kunnskapsbasert næringsutvikling”.

Prosjektet består av:

 • Terminalbygget, 42.500 kvm - SOLGT
 • Portalbygget, 28.000 kvm - SOLGT
 • Statoilbygget 65.000 kvm - SOLGT
 • Profilbygget 5.000 kvm - SOLGT
 • Scandic hotellet på 20.000 kvm, og ble ferdigstilt høsten 2012 - SOLGT
 • Utvikling av ca 100.000 kvm bolig på Koksaområdet SOLGT

Øvrige eiere i Koksa Eiendom AS er:

 • SIVA Eiendom Holding AS (37,1 %)
 • Selvaag Gruppen AS (12,6 %)
 • DnB Bank ASA (12,6 %)
 • Schage Eiendom AS (12,5 %)
 • Ganger Rolf ASA (6,3 %)
 • Bonheur ASA (6,3 %)
 • A Wilhelmsen Capital AS (0,04 %)