Jægers Brygge

Boligprosjektet Jægers Brygge er lokalisert ved strandkanten i Breiviken, like ved Handelshøyskolen i Bergen.

Type
Bolig
Adresse
Breiviken 4, Bergen
Ferdigstillelse
2002
Antall kvm
8.800 m2
OPS5551 0

Prosjektet bestod av 74 leiligheter fordelt på 4 punkthus over 6 plan, til sammen ca. 8.800 kvm. Arkitekt er Lund og partnere Arkitekter AS, og prosjektet ble ferdigstilt i 2002.

Jægers Brygge har en unik og sentrumsnær beliggenhet ved sjøen, og beboerne har vid utsikt over byfjorden og innseilingen til Bergen. Prosjektet var tidlig ute med å tilby bærekraftige miljø- og energiløsninger, og fikk mye publisitet for å utnytte varmen fra et nærliggende kloakkrenseanlegg til oppvarming av leilighetene.

Jægers Brygge mottok byggeskikkprisen fra Bergen kommune i 2002.