Hoffsveien 70

Tomten ble kjøpt av Linstow i 1996, og var regulert til næringsbygg på 20.000 kvm.

Type
Kontor
Adresse
Hoffsveien 70, Oslo
Ferdigstillelse
2000
Solgt
2001
Antall kvm
20.000 m2
Ono

Prosjektet Smestaddammen Park består av tre kontorbygg med felles parkeringskjeller. Kontorlokalene utgjør til sammen 21.000 kvm og parkeringsareal på totalt 7.000 kvm. I tillegg til bebyggelsen ble området rehabilitert med parkanlegg og ny dam. Hoffsveien ble oppgradert med delvis ny trasé til eiendommen. Prosjektet ble påbegynt i november 1998 og sto ferdig i september 2000.

Salget av bygg A, som utgjorde 35 % av prosjektet, til Pericopus AS resulterte i en gevinst på 30 mill. Bygg B ble opprinnelig leid ut som hovedkontor for Astrazenecha AS. Bygg C ble leid ut til SE-Banken og Scandinavian Beverage Group AS.

Bygg B og C ble solgt til Nordea Liv i 2001, som i sin tur videresolgte porteføljen i 2014. Linstow forvaltet porteføljen frem til våren 2014.