Galleri Oslo Utvikling

Nye Galleri Oslo - en levende og miljøvennlig transformasjon. Inkluderende byrom, åpent og trygt.

Type
Kontor / Bolig
Adresse
Tøyenbekken, Gamle Oslo 23, Oslo
Antall kvm
109.000 m2
Besøk nettsiden
Link
Galleri Oslo Perspektiv elverommet forside web

Vår ambisjon er å endre Galleri Oslo til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves bebyggelsen og veisystemet som barrierer i byen. Ved å etablere bygg og byrom som inviterer til aktivitet og sosialt liv, ønsker vi å bidra til å binde byområdene sammen, og gjøre Vaterland og Grønland til en inkluderende, trygg og bærekraftig del av byen.

Oslos overordnede byutviklingsstrategi er basert på fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder. Å øke tomtens utnyttelse, og tilrettelegge for flere arbeidsplasser, servicefunksjoner og boliger i Oslo S-området, bygger opp om denne strategien. Ved å tilrettelegge for nedbygging av veisystemet, prioritering av fotgjengere og syklister, åpning av Akerselva og etablering av nye parker og byrom, vil planen bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by.

«Nye» Galleri Oslo skal være et bærekraftig prosjekt. Prosjektet vil spille en viktig rolle i å innfri Oslo kommunes ambisiøse klima- og byutviklingsmål. Sosial bærekraft søkes ivaretatt gjennom blant annet informasjon, involvering og medvirkning. Vi ønsker å gjøre dette til et fellesskapsprosjekt, hvor vi finner gode og varige løsninger som gir noe tilbake til byen og lokalmiljøet. Miljømessig bærekraft søkes ivaretatt gjennom valg av fremtidsrettede klimavennlige løsninger som reduserer klimafotavtrykket fra prosjektet, valg av klimavennlige energiløsninger og i størst mulig grad vektlegging av sirkulære løsninger. Et økonomisk bærekraftig prosjekt/konsept er viktig for eierne. Eksisterende bygningsmasse med dens virksomhet representerer en betydelig verdi som må reflekteres i den nye reguleringsplanens rammer.

Galleri Oslo Utvikling – eier vi sammen med Entra ASA og Viken Pensjonskasse. Les mer om utviklingsprosjektet her https://nyegallerioslo.no/

Illustrasjoner: Studio-Sang / A-lab