Depotgata 22

Depotgata 22 er et nybygg på 6 etasjer med et samlet utleieareal på ca. 6.180m2, i tillegg til parkeringskjeller.

Type
Kontor
Adresse
Depotgata 22, Lillestrøm
Antall kvm
6.180 m2
Csm Depotgata 22 009 02 e1ae204b07

Eiendommen ligger med gangavstand til jernbanestasjonen på Lillestrøm, langs aksen Jonas Lies gate og Nittedalsgata. Bygget er utviklet for Felleskjøpet Agri og skreddersydd som Felleskjøpets hovedkontor. Bygget er tegnet av Snøhetta og har energiklasse B.

Bygget ble utviklet i 2013/2014, hvorpå Linstow ervervet byggeprosjektet våren 2014. Felleskjøpet overtok bygget og flyttet inn medio desember 2014.

Ideen bak utformingen av bygget er forankret i et forsøk på å trekke landskapet inn i bygningen, samt å bringe landskapet ut til omgivelsene. Dette er gjort ved å forme bygningen med "grønn" fallvolum fra første etasje, som strekker seg gjennom hele høyden av bygningen, brutt opp av vinkler som resulterer i en skiftende oppfatning når man beveger seg rundt bygningen. Det er lagt vekt på at interiør og eksteriør flettes sammen i hverandre i form av store glassfasader i første etasje. Fasaden er kledd i trespiler som er montert i ulike retninger. Dette gir assosiasjoner til kornåker, som danner spennende og vakre variasjoner i kulturlandskapet.

Bygget ble tildelt Skedsmo kommunes byggeskikkpris for 2015. Prisen er en hederspris for kvalitetsmessig gode utendørsanlegg, bygningsmiljøer og bygninger, som på en særdeles god måte bidrar til å høyne kvaliteten av kommunens bygnings- og utemiljøer. Prosjektet har gjennomgående svært god utførelse og bærer preg av å være gjennomtegnet i alle skalaer - helt fra overordnet bynivå til den minste interiørdetalj.