Akersgata 13-15 / Tollbugata 32

Et unikt transformasjonsprosjekt i Kvadraturen som virkelig vil forandre øvre del av Kvadraturen - med åpne fasader og nye bærekraftige løsninger som både leietakere og Oslo-folk vil nyte godt av.

Type
Kontor
Adresse
Akersgata, Sentrum 13, Oslo
Antall kvm
16.000 m2
Illustrasjon AGTG

Plasseringen rett ved Sentralen, Christiania Torg, Stortinget og Akershus festning er perfekt for å skape et helt unikt samlingssted med aktivitet gjennom hele dagen.

Dette skal bli et sted fylt med et spennende utvalg av handels- og serveringskonsepter, og kontorlokaler for selskaper som søker attraktive arbeidsplasser for sine ansatte. Målet er å fylle huset med virksomheter som gjennom sitt virke vil bidra til å styrke øvre del av Kvadraturen.

Lund+Slaatto Arkitekter har i sitt konsept skapt et transformasjonsprosjekt med dyp respekt for Kvadraturens arkitektur, forent nytt og gammelt i et helhetlig grep, med åpne og transparente fasader på gateplan og ny bruk av den store gården.

Fasadeutformingen tar utgangspunkt i typiske motiver og trekk i den historiske arkitekturen i Kvadraturen. I prosjektet gir dette seg uttrykk i bl.a. dobbelhøy fasade mot bakkeplan, og bruk av dybderelieff og buer/kurver for markering av hjørner og innganger. Det skaper en fin sammenheng mellom nytt og gammelt, men fremhever også viktige funksjoner i bygget og møter fortauet på en god måte.

Byggets nedre etasje vil oppleves åpent og tilgjengelig, med visuell kontakt mellom serveringsstedene og gårdsrommet, og mellom etasjene generelt. Ved å åpne opp fasadene mot Akersgata, Tollbugata og Nedre Vollgate legges det til rette for et levende og inkluderende bygulv som både byggets leietakere og byens befolkning vil kunne benytte seg av.

Kontorlokalene vil oppleves åpne og inviterende med god kontakt både med byen utenfor og med det sentrale gårdsrommet.

Med et bredt tverrfaglig team bestående av Lund+Slaatto Arkitekter, Akershus Eiendom på konsept og utleie og en aktiv eier er arbeidet allerede langt på vei.

Vi har inngått partnerskap med Oslo Sentrum Holding AS (OSH) for prosjektet, hvor Linstow vil eie 60 % og OSH vil eie 40 %. OSH er et investeringsselskap som er satt opp av Clarksons Project Finance AS.


2023012526 LINSTOW Gunnar 001 800px WEB Last ned visittkort

Prosjektdirektør

Gunnar Fredriksen

+47 95 25 06 62 Send e-post
2023012526 LINSTOW Bård 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Eiendomsdirektør

Bård Løvaas

+47 90 09 02 08 Send e-post