Aker Brygge

Aker Brygge blir regnet som prestisjeområde nr. 1 i hovedstaden.
Her bor og jobber tusenvis av mennesker til daglig.

Type
Kontor
Adresse
Vika Aker brygge, Sentrum, Oslo
Ferdigstillelse
1997
Solgt
2006
Antall kvm
60.000 m2
Csm s350 56511143f4

Området kan tilby alt innen spisesteder, shopping og et yrende folkeliv. Aker Brygge består totalt av ca 260.000 kvm nærings- og boligarealer.

Aker Brygge ligger på det tidligere verftsområdet til Akers Mekaniske Verksted AS, som ble nedlagt i 1982. Før verkstedet etablerte seg her i 1854, ble området kalt Holmen. Det var en gammel løkke hvor noen industribedrifter etablerte seg og en forstadsbebyggelse vokste fram tidlig på 1800-tallet.

Utbyggingen av Aker Brygge ble gjennomført i fire trinn av eiendomsselskapet Aker Eiendom AS, fra 1986 og frem til 2002.
En del gamle industribygninger ble revet, mens flere av de store verkstedhallene ble ombygget til forretnings- og kontorlokaler.

Første byggetrinn sto ferdig i 1986 med Telje-Torp-Aasen som arkitekter. Linstow kjøpte deler av næringslokalene på Aker Brygge gjennom et oppkjøp av Eiendomsselskapet Aker Brygge I AS i 1996. Linstow utviklet videre deler av bygningsmassen på Aker Brygge, bl. a etablerte IMAX-kinoteater i 1997, som i 2004 ble omgjort til Latter Aker Brygge.

Linstow AS stod også for andre, større oppgraderingsprosjekter av både kontor- og shoppingarealer på området.

Linstow eide totalt ca 60.000 kvm av næringslokalene på Aker Brygge fordelt på i alt 7 ulike bygg - ca 20.000 kvm shopping og ca 27.000 kvm kontorarealer. I tillegg eide Linstow store deler av utearealet, og ca 6.000 kvm lager og ca 2.000 kvm parkering.

Aker Brygge porteføljen ble solgt til NPRO ASA i 2006, men Linstow fortsatte å forvalte hele porteføljen på vegne av NPRO frem til 2009.