Adamstuen

Sommeren 2022 vant Linstow budkampen om den gamle Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Planleggingen av dette byutviklingsprosjektet er allerede startet.

Type
Kontor / Bolig
Adresse
Ullevålsveien, Sankt Hanshaugen 76, Oslo
Antall kvm
30.500 m2
Microsoft Teams image 1 1

I 2021 kjøpte Oslo kommune tre fjerdedeler av eiendommen, etter at blant annet Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Nå har Linstow overtatt det resterende arealet, en eiendom på i overkant av 15 mål og med en bygningsmasse på litt over 30.000 kvadratmeter.

Planene for eiendommen er ikke endelig fastlagt, men fokuset vil være på å skape et åpent og tilgjengelig sted av verdi for nærområdet og byens befolkning. Det er ingen hemmelighet at området mangler gode møteplasser og spennende tilbud for et bredt publikum, så dette vil bli gitt stor oppmerksomet i utviklingsarbeidet.

Vi ser for oss spennende serveringssteder, dagligvarebutikk, kunst- og kulturarena, treningsfasiliteter og aktiviteter for familien. I tillegg vil vi bringe helsefremmende dimensjoner, så vel som bærekraftige løsninger inn i stedsutviklingen.

Planleggings- og reguleringsarbeidet for eiendommen vil pågå over en lengre periode, og det vil ta flere år før området er ferdig utviklet. Derfor ser vi det som helt essensielt at vi allerede nå starter et transformasjonsarbeid som raskest mulig fører til at området kan tas i bruk, frem til endt regulering.

I dette arbeidet ønsker vi spesielt å legge til rette for aktører som kan aktivisere området gjennom publikumsrettede aktiviteter som blant annet handel, servering, kunst og kultur.

2023012526 LINSTOW Terje 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Utviklingsdirektør

Terje Lorentzen

+47 93 04 11 52 Send e-post
2023012526 LINSTOW Nina 002 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Eiendomssjef

Nina Sillibakken

+47 45 45 37 62 Send e-post
2023012526 LINSTOW Gunnar 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Prosjektdirektør

Gunnar Fredriksen

+47 95 25 06 62 Send e-post
20230227 Linstow Camilla 001 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Markedssjef

Camilla Eriksen Preus

+47 95 85 21 84 Send e-post