I mange år har vi gjennom våre kjerneverdier - langsiktig,
ansvarlig, handlekraft og teft, jobbet grundig og systematisk
med å skape miljøbevisste medarbeidere og å utvikle
miljøkvaliteten i våre bygg.

Bjorvika miljo 02

Vår miljøerklæring

Et bredt spekter av virkemidler har vært og er tatt i bruk. Vi gjennomfører kompetanseheving av leietakers og eget driftspersonell, gjør energianalyser, investerer i byggene og oppgraderer dem med nye, moderne tekniske installasjoner. I tillegg gjennomfører vi løpende rapporteringer og oppfølging av energi- og vannforbruk i byggene.

I 2006 utarbeidet vi det som stadig er et levende internt rammeverk – ”Energi policy and directive”, og ”Environmental policy an directive” for vårt miljøarbeid. Rammeverket omfatter både våre utviklingsprosjekter og driften av våre egne bygg.

Vi har utarbeidet helt spesifikke krav både til vår egen adferd og byggene, for å sikre at vi hele tiden har en eiendomsportefølje med best miljøprofil, og til en hver tid miljøbevisste medarbeidere.

Utviklingsprosjekter

 1. Våre prosjektledere i alle utviklingsprosjekter skal inneha en miljøansvarlig rolle.
 2. Miljøkvaliteten i nye bygg skal ivaretas med arkitektur og tekniske installasjoner av høy kvalitet.
 3. Det skal benyttes fornybar energi hvor det er praktisk mulig.
 4. Alle nybygg skal klassifiseres minimum i henhold til BREEAM-NOR ”Very Good”, og/eller energimerke B eller tilsvarende.
 5. Det skal i tillegg gjøres vurdering av lønnsomhet ved å løfte til høyere BREEAM-klasse.

Eksisterende bygg

 1. Miljø og energi
 2. Utarbeidelse av miljøplan med tiltak til forbedring.
 3. Der hvor det kan gjøres investeringer hvor man oppnår større miljøgevinster, vil våre leietakere inviteres til deltakelse.

Vår miljøoppfordring

Vi klarer selvsagt ikke å realisere våre miljøambisjoner alene. Vi trenger hjelp fra alle våre samarbeidspartnere for å lykkes. Derfor har vi noen klare miljømessige oppfordringer og utfordringer til våre valgte samarbeidspartnere.

Csm csm Bilde 004 02 c1dc708d6e d642372fcd cropped

Leietakere

 • Krever du rehabilitering av lokaler hvor ressursbruken er unødig høy i forhold til det reelle rehabiliteringsbehovet, veileder vi deg til å velge ressursbesparende løsninger.
 • Der hvor vi har identifisert god lønnsomhet, inviteres du som leietaker til et samarbeid om ulike miljøtiltak og deling av gevinsten.

Medinvestorer

 • Det forutsettes at du som medinvestor anerkjenner vårt verdigrunnlag for vår miljøerklæring og våre miljøambisjoner.
 • Det forusettes at du som medinvestor anerkjenner at høy miljøkvalitet har betydning for andrehåndsverdien, attraktiviteten for leietakerne, og tilslutning fra ulike premissgivere.

Leverandører

 • Alle våre krav og miljøambisjoner inkluderes i prosjektenes tilbudsdokumenter.
 • Før oppstart av et prosjekt foretas en gjennomgang av våre krav og ambisjoner med valgt entreprenør for å sikre en felles miljøforståelse.
 • Blant de gjennomgående kravene er:
  • Materialer med lang levetid og god miljødokumentasjon skal benyttes.
  • Det er ikke tillatt å benytte produkter som inneholder skadelige stoffer – spesifisert i A20-listen (BREEAM -NOR).
 • I alle våre tilbudsdokumenter krever vi at våre leverandører:
  • Oppgir eventuelle miljøsertifiseringer – alternativt beskriver selskapets miljøpolicy.
  • Oppgir hvem som er selskapets miljøansvarlige kontaktperson.

Operatører

At miljøansvarlig kontaktperson er utnevnt.

Minimum en årlig gjennomgang av samarbeidet oss i mellom som omfatter:

 • Utvikling av miljøindikatorer det er besluttet å følge opp.
 • Gjennomgang av gjennomførte tiltak i siste periode.
 • Gjennomgang av tiltak for kommende periode.

Våre miljøresultater

Redigert Radisson Blu Hotel Elizabete 01

Hotell

På tre år klarte vi å redusere det totale energiforbruket på 10 hoteller i Baltikum og Russland med 8 millioner kWh. Et resultat som tilsvarer ca. 8 millioner omganger med vaskemaskinen. Vannforbruket ble redusert med 2 millioner liter fra 2012 til 2013 som tilsvarer 12 500 fylte badekar. Energiforbruket ved fem av hotellene ble redusert med hele 39 prosent pr. overnatting.

Vi gjennomfører tiltakene i to faser. Første fase handler om å foreta ulike målinger, bevisstgjøring av personell og aktiv veiledning. I fase to investerer vi i styringssystemer, teknisk utstyr og tetting/isolering. Investeringen blir tilbakebetalt gjennom lavere energiforbruk og enklere drift.