Sjøparken Agnes – Larvik

I Sjøparken Agnes vil vi bruke kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom Building Health til å utvikle en helt ny helsefremmende bydel med boliger, kultur, undervisning og andre næringsarealer.

1625220114 2403 4 Sjoparken 25 Eksteri r 03 1

Vi vil bygge videre på områdets historie og identitet og skape et sted som et godt å være og å bo i -tråd med visjonen: «Sjøparken skal være et sted der det er godt å bo, arbeide og leve».

Området er allerede bygget ut med flere boliger, som setter Stavern på kartet. Ta en tur og sjekk ut området, eller klikk her. I tillegg er det kontorlokaler i området. Sjekk ut Sjøparken Vekst her