Sjøparken Agnes

Sjøparken Agnes er et utviklingsprosjekt i Stavern i Larvik kommune. Området tilhørte tidligere Agnes Fabrikker, som gjennom 150 år har drevet produksjon av fyrstikker, sponplater og takplater. Prosjektet utvikles gjennom Agnes Utvikling AS, som er et felleseid selskap mellom Grendahl Holding og Linstow.

Type
Office / Residential
Address
Sjøparken , Stavern
Size
120.000 m2
Website
Link
Soloppgang Agnes brygge J Nilsen

Tomten er på 250 mål, med en 1,5 kilometer lang strandlinje og vil ved ferdigstillelse utgjøre en helsefremmende bydel med minimum 600 varierte boliger. Området er i dag i tillegg regulert til 80.000 kvm næring.

I Sjøparken Agnes skal vi allerede på tegnebrettet ta inn kunnskap om hva som er helsefremmende og forebyggende for de som skal bo og jobbe her. Ved å ta bevisste valg i en tidlig fase, og planlegge utformingen av boliger og uteområder basert på kunnskap om hva som er helsefremmende og forebyggende, vil vi kunne bidra til økt livskvalitet for alle som velger å bosette seg og oppholde seg i Sjøparken Agnes.

Bård løvaas Download business card

Marketing Director

Bård Løvaas

+47 90 09 02 08 Send email