Brubakkveien 16

Brubakkveien 16 er en industrieiendom på 24 mål på Grorud i Oslo. Det er kort avstand til Grorud jernbanestasjon og Østre Aker vei.

Type
Parkering
Adresse
Brubakkveien, Bydel Alna 16, Oslo
Antall P-plasser
Brubakkveien 16 4 01

Tomten ligger innenfor "Grorud stasjonsområde", som er utpekt som område for fremtidig by- og knutepunktsutvikling i langsiktige kommunale planer.

Tomten er langsiktig utleid til Bussanlegg AS og benyttes som bussoppstilling og serviceområde for busser. Linstow kjøpte eiendommen i 2012 som en langsiktig eiendomsinvestering og mulig fremtidig utviklingsprosjekt.

2023012526 LINSTOW Nina 002 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Eiendomssjef

Nina Sillibakken

+47 45 45 37 62 Send e-post
2023012526 LINSTOW Henrik 006 HR 4x5 WEB Last ned visittkort

Driftssjef

Henrik Nordnes

+47 92 20 54 91 Send e-post