Planforslag for Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal

14. oktober 2022

Linstow og Viken Fylkeskommune har denne uken sendt inn planforslag for detaljregulering av Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal. Forslaget har fokus på å skape merverdi for innbyggerne i Lillestrøm og styrke sentrumsutviklingen i en av landets raskest voksende kommuner.

Hovedgrepet er en oppdeling av helse- og bussterminaltomten i tre kvartaler, som med nye bilfrie gateløp vil gjøre området til et attraktivt sted å være, ikke bare å passere. Utarbeidelsen av planforslaget er utført av Nordic - Office of Architecture og Norconsult.

20220513 Romerike Helsebygg Birds Eye View 8 K
Linstow og Viken Fylkeskommune vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

I planen er helsekvartalet preget av eksisterende bygg som skal bygges på, mens kvartalet mot rådhuset er planlagt med en stor bussgarasje og terminal på gatenivå. Kvartalet som vender mot togstasjonen vil være av mindre skala, og vil være et attraktivt nytt kontorbygg med aktiv førsteetasje som vil kunne tiltrekke seg spennende nye arbeidsplasser til Lillestrøm.

Helsetorg 02
Et nytt sentrumsområde, uten overdrevne høyhuseller glass- og betongfasader. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Skaper et knutepunkt for vekst i Lillestrøm

Det innsendte planforslaget vil i praksis innebære både etablering av arbeidsplasser, nye studie- og forskningsplasser, offentlig og privat helserelatert virksomhet, samt en effektiv og brukervennlig kollektivbetjening.

De bilfrie gateløpene mellom byggene vil være brede og inviterende, og etablering av handel og servering på gateplan er prioritert. Et nytt torg foran helsekvartalet vil i tillegg utgjøre et urbant rekreasjonsområde, med et betydelig innslag av grønne elementer.

Vi vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum, uten overdrevne høyhus eller glass- og betongfasader, og utviklingen skal skje på fotgjengernes premisser. Den korte avstanden mellom togstasjonen, de nye tilbudene i helsebygget og de andre byggene skal gjøre dette området mer tilgjengelig for alle. Vi ønsker å lytte til innbyggerne i Lillestrøm om hvilke behov og ønsker de har. Det er viktig for oss å få innspill i fra de som faktisk skal benytte seg av området.

The Met Inngang Uten The Met
Utvikling på fotgjengernes premisser. Handel og serving på gateplan vil gjøre dette noe mer enn et sted man passerer. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture

Videreutvikler et regionalt kompetansemiljø

Med 800 000 besøkende i året og hele fire kommuner som sokner til legevakten, er Romerike Helsebygg blitt et viktig knutepunkt for en stor region. En utvidelse er nødvendig for å legge til rette for behovene hos eksisterende aktører i bygget. Samtidig er det ønskelig å legge til rette også for nye helseaktører. Utvidelsen vil gi økt kapasitet for helsebygget og mulighet til å utvikle spennende samarbeids-plattformer, som vil bidra til at Lillestrøm kan bli et nasjonalt knutepunkt for helsenæringen.

Vår ambisjon er at helsebygget skal være en arena for idéutveksling og samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning. I tillegg er vi opptatt av at helse og sosial bærekraft skal vektlegges alle steder hvor vi utvikler noe, og at vi hele veien jobber kunnskapsbasert.

I videreutviklingen av helsebygget og miljøet rundt, vil vi ta inn elementer fra forskningsprosjektet Building Health – helsefremmende stedsutvikling, som gjøres i samarbeid med SINTEF. Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted i praksis blir helsefremmende, og har mottatt 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Helsetorg 01
Et nytt torg foran helsekvartalet vil utgjøre et urbant rekreasjonsområde. Illustrasjon: Nordic - of Architecture

Les hele pressemeldingen om innsendelsen av planforslaget her