Utvidelse av Romerike Helsebygg ut på høring

Hovedutvalg for miljø og samfunn i Lillestrøm vedtok i går at det felles planforslaget fra Linstow og Viken fylkeskommune for utvidelse av Romerike Helsebygg og etablering av ny bussterminal skal ut på høring.

24. august 2023
Helse Torg 01

Satsingen innebærer en viktig byutvikling i sentrum av Lillestrøm. Romerike Helsebygg, som er landets største kombinerte helsehus, planlegges utvidet med omtrent 20 000 kvadratmeter nye arealer.

- Dette er en unik mulighet til å videreutvikle helsebygget, samtidig som vi får inn folkehelse-perspektivet. Vi vil at dette skal være et sted man går til ikke bare når man trenger helsetjenester, men også et sted bare for å være, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow helse.

Nytt estetisk uttrykk
Da politikerne vurderte planforslaget i oktober 2022 ønsket de justeringer blant annet i fasade og bedre tilgjengelighet til bussterminalen.

- Vi har skapt et mer tiltalende estetisk uttrykk. Underveis har vi jobbet tett med fylkeskommunen og administrasjonen. Politikerne har også fått kommet med innspill. Forslaget som nå foreligger vil åpne et avstengt område og skape et nytt bymiljø rundt kollektivknutepunktet i Lillestrøm, hvor helsebygget blir et aktivt sted for hele befolkningen, sier Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow.

Tilgjengelighet og flomsikring
Det vektlegges at den sentrale beliggenheten gjør at helsebygget blir lett tilgjengelig for alle. Tilgjengelighet blir viktig for utformingen av de nye byggene. Store deler av Lillestrøm sentrum er flomutsatt, og dette har også vært en viktig faktor i planleggingen.

- Helt siden oppstartsmøtet i 2019 har vi vektlagt arbeidet med god flomsikring. Dette er særlig viktig fordi helsebygget huser sentrale samfunnstjenester som legevakt og ambulanse. I planforslaget har vi løsninger som skal tåle en tusenårsflom, sier Lorentzen.

Nå skal planforslaget på høring. Et endelig reguleringsvedtak i saken kan skje i første halvår 2024, og oppstart for bygging kan starte i løpet av 2025.

Oversiksbilde RHB Viken
Målet er å skape et nytt bymiljø rundt kollektivknutepunktet i Lillestrøm, hvor helsebygget blir et aktivt sted for hele befolkningen. Foto: Nordic Office of Architecture