Utlyser parallelloppdrag for utvikling av den gamle Veterinærhøyskolen

Oslobygg og Linstow har utviklet felles mål for en helhetlig utvikling av den gamle Veterinærhøyskolen. Nå inviteres fagmiljøer til å synliggjøre hvordan området kan utformes slik at disse målene nås. Når forslagene foreligger inviteres det til bred medvirkning.

25. september 2023
Skjermbilde 2023 09 20 kl 10 34 15

Oslobygg og Linstow har utviklet felles mål for en helhetlig utvikling av den gamle Veterinærhøyskolen. Nå inviteres fagmiljøer til å synliggjøre hvordan området kan utformes slik at disse målene nås. Når forslagene foreligger inviteres det til bred medvirkning.

Oslobygg og Linstow eier hver sin del av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen. De har hatt et bredt, felles arbeid for å identifisere felles målsetninger for utvikling av området. Dette har resultert i et ambisjonsdokument som beskriver stedet og hvilke muligheter Oslobygg og Linstow ønsker utforsket.

Anbudskonkurranse
Det utlyses nå en anbudskonkurranse på Doffin for anskaffelse av fire parallelle oppdrag fra arkitekter og rådgivere for å få synliggjort hvordan det nye byområdet kan skapes. Frist for innlevering av tilbud er i slutten av oktober, og utvelgelsen av de fire skjer innen desember. De fire utvalgte skal levere sine forslag i løpet av april 2024.

De fire teamene skal levere forslag til helhetlig grep som viser hvordan området kan utvikles for å nå målsettingene. Forslagene skal presenteres i en egen utstilling, og vil danne grunnlag for en bred medvirkning. Målet er en åpen dialog forut for den mer formelle planprosessen.

Oslobygg og Linstow fremhever fire grep som blir særlig viktig for å skape et varmere, grønnere og mer skapende byområde: Det skal utvikles til et helsefremmende sted, det skal være synergier fra flerfunksjonalitet, det skal være samarbeid og involvering for å sikre en levende utvikling og ikke minst skal byutvikllingen være bærekraftig.

Langsiktig og viktig satsing
Kjøpet av den gamle Veterinærhøyskolen er en av de største og viktigste investeringene både Oslobygg og Linstow har gjort. Begge er overbevist om at dette, utviklet som en levende by, vil bli et fantastisk nytt byområde for hele Oslo.

Transformasjonen av den gamle Veterinærhøyskolen har startet og vil pågå i mange år fremover. I første omgang åpnes det opp og området fylles med liv. På lang sikt, frem mot 2040, vil området utvikles med offentlig tjenestetilbud, nye boliger, arbeidsplasser og tilbud som vil gjøre dette til et levende byområde og et hjerte i nabolaget.

Foto: Statsbygg