Skal utvikle Kvadraturen med nytt transformasjonsprosjekt

Etter kjøpet av Akersgata 13-15, og med eksisterende eierskap av naboeiendommen Tollbugata 32, har Linstow sikret seg et stort utviklingsprosjekt i Kvadraturen. Potensialet som utløses ved å sammenkoble eiendommene og transformere bygningsmassen skal gi hele området et løft.

3. november 2022
Illustrasjon AGTG

Linstow har inngått partnerskap med Oslo Sentrum Holding AS (OSH) for prosjektet, hvor Linstow vil eie 60 % og OSH vil eie 40 %. OSH er et investeringsselskap som er satt opp av Clarksons Project Finance AS.

Som nærmeste nabo til Sentralen, med Christiania Torg noen få meter unna, og med sin plassering midt mellom Stortinget og Akershus festning er denne historisk viktige delen av byen perfekt for eiernes ønske om å skape et helt unikt samlingssted med aktivitet gjennom hele dagen. Dette skal bli et sted fylt med et spennende utvalg av handels- og serveringskonsepter, og kontorlokaler for selskaper som søker attraktive arbeidsplasser for sine ansatte. Målsetningen er å fylle huset med virksomheter som gjennom sitt virke vil bidra til å styrke øvre del av Kvadraturen.

Lund+Slaatto Arkitekter har i sitt konsept skapt et transformasjonsprosjekt med dyp respekt for Kvadraturens arkitektur, forent nytt og gammelt i et helhetlig grep, med åpne og transparente fasader på gateplan og ny bruk av den store gården. Fasadeutformingen tar utgangspunkt i typiske motiver og trekk i den historiske arkitekturen i Kvadraturen. I prosjektet gir dette seg uttrykk i bl.a. dobbelhøy fasade mot bakkeplan, og bruk av dybderelieff og buer/kurver for markering av hjørner og innganger. Det skaper en fin sammenheng mellom nytt og gammelt, men fremhever også viktige funksjoner i bygget og møter fortauet på en god måte.

Byggets nedre nivå vil oppleves åpent og tilgjengelig, med visuell kontakt mellom serveringsstedene og gårdsrommet, og mellom etasjene generelt. Ved å åpne opp fasadene mot Akersgata, Tollbugata og Nedre Vollgate legges det til rette for et levende og inkluderende bygulv som både byggets leietakere og byens befolkning vil kunne benytte seg av.

Kontorlokalene vil oppleves åpne og inviterende med god kontakt både med byen utenfor og med det sentrale gårdsrommet.

Med et bredt tverrfaglig team bestående av Lund+Slaatto Arkitekter, Akershus Eiendom på konsept og utleie og en aktiv eier er arbeidet allerede langt på vei. Målsetningen er at leietakere skal ta bygget i bruk fra sent 2025.

Ta kontakt med Direktør Prosjekt- og Utvikling Nikolai Jansen, tlf. 95 19 00 89 for mer informasjon.