Linstow inngår intensjonsavtale med grønn industripionér

10. mai 2022

Vi har signert en intensjonsavtale med Nordic Circles for å vurdere mulighetene for bruk av materialer fra gamle oljeplattformer og skip i selskapets eiendomsutvikling.

Avtalen kommer i kjølvannet av et tidligere samarbeid om utviklingen av Veksthuset i Bergen Business Park på Flesland. Prosjektet ble, sammen med hele Bergen Business Park, valgt ut som månedens prosjekt av Grønn Byggallianse i 2021. Bygget er i en tidlig prosjekteringsfase, og skal nå i markedet for utleie.

– Med utviklingen av Veksthuset har vi hatt en avtale med Nordic Circles om å utrede mulighetene for ombruk av materialer fra oljeindustrien som fasadematerialer. Et spennende pilotprosjekt og samarbeid, som vi nå ønsker å ta et steg videre med å inngå en intensjonsavtale. I Linstow har vi lenge hatt et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling, og Nordic Circles har virkelig imponert oss med sine ideer om en mer bærekraftig industri. Sammen håper vi å kunne skape noe av betydning for eiendomsbransjen, forklarer Linstows regiondirektør i Bergen, Arild Bruvik.

Bridge from oil rig
Illustrasjon: Bro fra en oljerigg (Nordic Circles)

Ovenfor vises et forslag på en bro hvor det skal benyttes maritimt stål i fra skip og oljeplattformer. (Illustrasjon: Nordic Circles)

Tørr å tenke nytt

Selskapet Nordic Circles vil starte et nytt norsk industrieventyr med utvikling av løsninger for å ta i bruk eksisterende materialer på nye måter. – Ambisjonsnivået er høyt, men det må det også være når man ser de miljøutfordringene verden står overfor i dag, sier Fredrik Barth, arkitekt og gründer av Nordic Circles. Det var i byggebransjen at ideene til Barth startet. Bransjen står for 40 prosent av verdens globale utslipp, og over 23% av disse utslippene er direkte knyttet til materialbruk.

– Vi er nødt til å tenke nytt om hvordan vi bruker materialer. For fremtidens arkitektur kan ikke bygges på gårsdagens løsninger. Det trengs innovasjon i hele verdikjeden, og vi er nødt til å tenke mer gjenbruk. Samtidig ser vi at det utfordrer risikobildet for utbyggerne, noe som gjør at mange trekker seg tilbake og venter på at andre skal gå først. Her har Linstow vært helt annerledes, og vist at de ønsker å gå i dialog med innovative miljøer som kan være med å skape forandring. Vi ser frem til å utforske mulighetene for å ta resirkulering til et nytt nivå, sammen med Linstow i tiden fremover.

– Linstow ønsker å være en foregangsaktør i effektiv ressursbruk, både ved oppføring av nye bygg og ved rehabilitering. Det er viktig for ny vekst og omstilling til en sirkulær økonomi. Man kommer ingen vei om man ikke tørr å tenke nytt, og vi er glade for å bli utfordret av innovative aktører som Nordic Circles. Nå blir neste steg å se nærmere på konkrete prosjekter, avslutter Arild Bruvik.

IMG 9818 kopi
Illustrasjon: Fiskevegg (Nordic Circles)

Ovenfor ser man et eksempel på en undervannsbolig for fisk, skjell, alger og andre dyr i havet, dette vil være en del av et kaianlegg som vil bli produsert av resirkulert maritimt metall. (Illustrasjon: Nordic Circles)