Linstow styrker seg for videre vekst

Linstow har en rekke store utviklingsprosjekter både i Norge og Baltikum, og nå styrkes organisasjonen for videre vekst. De siste tilskuddene er konsernregnskapssjef, Lejla Celjo Bye, og konserncontroller, Sondre Rekdal Fiskerstrand.

5. mars 2024
Skjermbilde 2024 03 05 kl 14 38 45

Som konsernregnskapssjef får Lejla Celjo Bye totalansvaret for konsernets regnskap, finansielle rapportering og økonomistyring, med et særlig ansvar for konsolidering av regnskap for de heleide selskapene i Norge og Baltikum, samt deleide konsern.

- Linstow har den unike kombinasjonen av store, komplekse eiendomsprosjekter og en organisasjonsstørrelse som gjør at man kommer tett på og blir involvert i mye. Ulike og til dels kompliserte skatte- og avgifts-problemstillinger gjør eiendomsutvikling og -forvaltning til en spennende bransje jeg trives veldig godt i. Nå ser jeg frem til å bidra til verdiskapingen sammen med de flinke folkene i Linstow, sier Celjo Bye.

Celjo Bye har fjorten års erfaring fra eiendomsbransjen - som konsernregnskapssjef i Opsahl Gruppen og hos Olav Thon Gruppen. I tillegg har hun erfaring fra store selskaper i andre bransjer, som blant annet ATEA og Orkla.

Sondre Rekdal Fiskerstrand er ansatt som konserncontroller, og får totalansvaret for styringsdokumenter og compliance. Han får en nøkkelrolle i prosesser knyttet til virksomhetsstyring, og får også ansvar for å lede arbeidet knyttet til taksonomi- og bærekraftrapportering sammen med bærekraftsansvarlige i selskapet.

- Linstow er en fremoverlent by- og områdeutvikler med tydelige ambisjoner om bærekraftig vekst, som jeg har lyst til å bidra til. Det er mange spennende prosjekter, og med hovedkontor midt i Oslos mest spennende by-transformasjon, Adamstuen, har vi fingeren på pulsen i det daglige. Dette gleder jeg meg til, sier Rekdal Fiskerstrand.

Han kommer fra EY, hvor han var senior konsulent, og har tidligere erfaring som revisor i BDO.

Linstow har en rekke store byutviklingsprosjekter både i Norge og Baltikum. Adamstuen, Kvadraturen, samt Sporta 2 kvartalet i Riga er noen eksempler.

- Vi har store vekstambisjoner, og er veldig glade for å få Lejla og Sondre med på laget for å bidra til å realisere disse, sier administrerende direktør, Knut Løken.