Linstow styrker helse-satsingen

Linstow har ansatt Camilla Rydberg som ny forretningsutvikler for satsingsområdet helse. Satsingen omfatter foreløpig helsebygg, helsefremmende stedsutvikling og nye boformer.

5. april 2024
Unknown 1

- Linstow har store vekstambisjoner, og helse er ett av satsingsområdene våre i Norge. Det er økende interesse for arealer til helse, og det er behov for å innlemme helsekompetanse i utviklingsprosjekter for å bidra til at vi skaper helsefremmende steder, sier Knut Løken, administrerende direktør i Linstow.

Linstow eier og drifter Romerike Helsebygg og Helsehusene i Fredrikstad. I tillegg jobber selskapet med en rekke stedsutviklingsprosjekter der kompetanse om helse integreres fra tidlig fase, blant annet på Adamstuen, Nes kommune og Larvik kommune.

Sterk forretningsutvikler
Camilla Rydberg er ansatt som forretningsutvikler med spesielt fokus på å etablere nye konsepter for eksisterende helsehus, og å utvikle nye, stedstilpassede helsekonsepter for eiendom som kan bidra til å møte de samfunnsutfordringene kommunene står overfor.

- Jeg er imponert over den posisjonen Linstow har tatt innenfor helsefremmende stedsutvikling. Det er et stort potensial i å se helse og eiendom i sammenheng for å skape god livskvalitet og bedre folkehelse. Det gleder jeg meg til å ta fatt på - sammen med de dyktige menneskene i Linstow, sier Camilla Rydberg.

Rydberg kommer fra stillingen som forretningsutvikler i Samfunnsbygg, og har tidligere jobbet med eiendom blant annet i Hemfosa Samfunnsbygg. Hun har også lang erfaring med forretnings- og konseptutvikling fra selskaper som Bonaventure Sales og Midelfart as.

- Vi er veldig glade for å ha fått Camilla med på laget. Hennes bakgrunn som forretningsutvikler, både fra eiendomsbransjen og større merkevareselskaper, er perfekt for oss og vår satsing. Bygde omgivelser påvirker menneskers adferd i stor grad. Derfor er det et betydelig potensial for å bidra til bedre folkehelse gjennom kunnskapsbasert utvikling og tilrettelegging for mer helsefremmende bruk av eiendom. Å tenke nytt, mer integrert og helhetlig blir avgjørende for å være relevant, både som utvikler og utleier, fremover sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

Må tenke nytt
Linstow har lang erfaring med å utvikle steder folk har lyst til å bo, jobbe og møtes. Strategien for helsesatsingen er å utvikle bygg, bygulv og nabolag som bidrar til å fremme fysisk aktivitet og inkludering - uavhengig av livssituasjon og funksjonsnivå.

- Skal vi lykkes med å skape flere slike steder fremover må vi samhandle mer – og jobbe mer målstyrt. Det vil kreve samarbeid med flere aktører og på nye måter – helt fra tidligfase i utviklingsprosjekter til driftsfase for ferdigutviklet eiendom. Camillas kompetanse blir et viktig bidrag for å realisere de ambisjonene som er lagt for videre bærekraftig vekst, avslutter Hidle Aaser.