Linstow og Oslobygg KF har innledet samarbeid om utvikling av Veterinærhøyskolen

Oslobygg KF overtok drøye 50 mål av tomten til tidligere Veterinærhøyskolen 15. desember 2021. Linstow AS overtok resterende del av tomten 30. november 2022. De to eierne har også kjøpt hver sin del av bygg 13 og 15/16.

2. januar 2023
Oversiktsbilde 2

Både Linstow og Oslobygg vil samarbeide tett for å få åpnet området og skape aktivitet på kort sikt, og ikke minst å utvikle eiendommen slik at den blir et godt tilskudd til både nabolaget og bydelen. Når Ullevål sykehus eventuelt flytter vil Veterinærhøyskolen få en viktig rolle ved å knytte sammen øvre del av bydel St. Hanshaugen fra Bislett til og med et nyutviklet Ullevål.

På kort sikt vil samarbeidet dreie seg om tiltak for å åpne området på en trygg og god måte. Dette innebærer blant annet en plan for logistikk, inkludert varelevering, belysning og oppgradering av uteområdene. På lengere sikt er intensjonen å utarbeide en felles plan for området som evner å se det kortsiktige opp mot langsiktig løsning – en tidsbevisst utvikling som er fleksibel til å ta innover seg endringene i behov for både sosial infrastruktur og kommunale formålsbygg, integrert med utvikling av et flerfunksjonelt by- og boligområde som vil skje over tid.


Adamstuen
Linstow AS har kjøpt eiendommen til venstre markert med røde bygningsnummer, Oslobygg har kjøpt eiendommen til høyre.

Som grunnlag for utviklingen har Linstow og Oslobygg sammen definert målsetninger for utviklingen

  • Godt samarbeid som grunnlag for kunnskapsbasert utvikling vi kan være stolte av
  • Innovativ og bærekraftig byutvikling
  • Tidsbevisst utvikling som dekker (ulike) behov for befolkningen over tid
  • Medvirkning og samvirkning som arbeidsmetodikk