Linstow kjøper Innovasjon Norges gamle hovedkontor i Akersgata

4. juli 2022

Vi planlegger sammenkobling med naboeiendommen for utvikling av et totalrehabilitert kontorprosjekt på over 16.000 m2 for utleie.

– En fantastisk mulighet for å skape et moderne og bærekraftig kontorbygg med stort volum midt i Oslo sentrum, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow AS.

Linstow er allerede eier av naboeiendommen Tollbugata 32, og en sammenkobling med den nyinnkjøpte eiendommen i Akersgata 13-15 betyr spennende muligheter for å etablere helt nye løsninger.

Mortensen forteller at selskapet er i en tidlig fase av planleggingen enda, men at de blant annet ønsker gi byggene en mer åpen fasade mot Akersgata, Tollbugata og Nedre Vollgate.

– Vi ønsker også å etablere en førsteetasje med et innhold som våre fremtidige kontorleietakere og Oslo-publikummet for øvrig vil verdsette. På den måten kan vi bidra til den allerede svært positive utviklingen som er i området. I dag fremstår byggene som noe lukket og utidsmessig for mange, men med nye moderne og bærekraftige løsninger, ny planløsning og fornyet fasade er vi overbevist om at dette vil bli et svært attraktivt kontorprosjekt i markedet, avslutter Mortensen.

20220616 Linstow 029 Per Mortensen

Selger er Innovasjon Norge, mens Statsbygg har vært selgers rådgiver i forbindelse med salgsprosessen, og Malling & Co Corporate Real Estate AS har vært megler for transaksjonen. Overtakelse av eiendommen er avtalt til april 2023.

Kontorbygget skal etter planen stå ferdig rehabilitert i 2025/26.