Linstow har flyttet til Adamstuen

Linstow har flyttet sitt hovedkvarter fra Tjuvholmen til Adamstuen, hvor vi sammen med OsloBygg skal transformere den gamle Veterinærhøyskolen til et åpent og bærekraftig byområde.

7. august 2023
Bygg 7 med overgang til bygg 8

- Dette er Oslos mest spennende byutviklingsprosjekt, og arbeidet vil pågå over mange år. Da er det naturlig at vi flytter vårt kontor, både for å være tett på prosjektet og fordi vi ønsker å være en del av det nye byområdet som skal skapes her, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow.


Grønnere, varmere og mer skapende

Den gamle Veterinærhøyskolen har til nå vært avstengt for folk flest. I juni 2023 ble uteområdet offisielt åpnet av Byrådsleder Raymond Johansen, sammen med OsloBygg og Linstow.

- Målet er at dette skal bli et grønnere, varmere og mer skapende område. Det skal bli en åpen og inviterende del av byen med blant annet en hage, klimaambisiøs utvikling og ombruk. Vi skal tilby møteplasser, boliger og tjenester preget av inkludering og mangfold. Selve utviklingen av området blir omfattende og skal preges av kreativitet, involvering og samvirkning, sier Mortensen.

Les mer om ambisjonene her.

Nyskapende byutviklingsprosess
Gjennom dette prosjektet skaper Linstow og OsloBygg sammen en ny måte å drive byutvikling på.

- Ved å stille spørsmål som; Hvordan kan vi få til et bygulv som blir hjertet i bydelen? blir resultatet annerledes enn om man begynner direkte med å planlegge hvor for eksempel flerbrukshallen skal ligge og hvordan den bør utformes, sier Mortensen.

Nå i fasen før selve reguleringen, vil OsloBygg og Linstow utfordre fagmiljøer til å synliggjøre hvordan de overordnede målene for området kan realiseres. Deretter vil det bli invitert til en bred medvirkning.

- Skal vi skape et område der folk har lyst til å bo, jobbe og møtes så er det avgjørende med samvirke, medvirkning og involvering fra bydelens ulike interessenter. Både nærmiljøet, bydelen og involverte etater vil delta i en diskusjon om hvordan målene for området best kan nås, sier Mortensen.

Etter denne prosessen vil man sitte med et felles kunnskapsgrunnlag når den konkrete reguleringsprosessen starter. Her skal blant annet spørsmålet om flerbrukshall konkretiseres, men da sett i sammenheng med hvordan hallen også kan bidra til å oppfylle flere av de målsetninger som er satt.

Hvis du har innspill til hva Den gamle Veterinærhøgskolen skal bli, på kort og lang sikt, kan du sende en epost til postmottak@obf.oslo.kommune.no og/eller post@linstow.no

Adamstuen 001