Knut Løken blir ny administrerende direktør i Linstow

Per Mortensen går av som administrerende direktør ved årsskiftet og viseadministrerende direktør, Knut Løken, rykker opp.

4. september 2023
2023 Cases Knut Løken 104604

Per Mortensen trer til side etter 14 år som leder i Linstow etter å ha fylt 67 år. Knut Løken, som overtar stafettpinnen, har vært ansatt i selskapet siden 2010 med ansvar for investeringer og forretningsutvikling. Han har hele veien vært en del av ledergruppen og hatt en sentral rolle i konsernets utvikling. I 2020 fikk han tittelen viseadministrerende direktør.

- Vi er svært fornøyde med den jobben Per Mortensen har utført i disse 14 årene. Fra 2009 og frem til i dag har selskapet tredoblet sin portefølje som i dag utgjør totalt 550 000 kvadratmeter i tillegg til et fremtidig utviklingspotensial på nærmere 800 000 kvadratmeter. Under hans ledelse har Linstow bygget opp den norske porteføljen slik at den nå utgjør 50% av selskapets totale portefølje. Dette er gjort parallelt med at Linstow har fortsatt å styrke sin posisjon i Baltikum. I dag er selskapet en ledende byutvikler med en rekke profilerte prosjekter. I tillegg har Linstow tatt en tydelig posisjon innen helserelatert eiendom og helsefremmende stedsutvikling. Knut Løken har vært en sentral medspiller i dette arbeidet, og vi er trygge på at han er den rette til å løfte Linstow videre, sier styreleder Sigurd Thorvildsen.

Per Mortensen vil jobbe ut 2023, og han vil også kunne stå til disposisjon for ny administrerende direktør etter skiftet.

20220616 Linstow 027 Per Mortensen

- Dette har uten tvil vært den beste jobben i min karriere, og jeg er stolt av det organisasjonen har fått til. Vi har utviklet steder som er en viktig del av hverdagen for svært mange mennesker. Nå har vi flere prosjekter på gang enn noensinne, deriblant Oslos mest spennende byutviklingsprosjekt – Adamstuen. Jeg gleder meg til å følge realiseringen av disse prosjektene fra sidelinjen etter nyttår, i visshet om at Knut er den rette til å lede dette, sier Mortensen.

Knut Løken kjenner Linstow godt etter 13 år, men er ydmyk for oppgaven han står overfor. - Jeg vil takke for tilliten, og er jeg glad for at jeg har fått anledning jobbe side om side med Per gjennom mange år. Linstow er i meget god fart, og har alle muligheter fremover. Min oppgave blir å videreutvikle selskapet sammen med fantastiske kollegaer for å realisere de ambisjonene som er lagt for videre bærekraftig vekst, sier Løken.