Linstow kjøper siste del av Veterinærtomten på Adamstuen

27. juni 2022

Linstow AS vant kampen om den gamle Veterinærhøyskolen. Nå starter planleggingen av et stort byutviklingsprosjekt på det fraflyttede området.

20220616 Linstow 004 Team Veterinærhøgskolen

I fjor kjøpte Oslo kommune tre fjerdedeler av eiendommen, etter at blant annet Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Nå har Linstow kjøpt det resterende arealet, en eiendom på i overkant av 15 mål og med en bygningsmasse på litt over 30.000 kvadratmeter. Eiendommen er kjøpt for 1,36 milliarder, og er selskapets største kjøp på lang tid.

Planene for eiendommen er ikke endelig fastlagt, men fokuset vil være på å skape et åpent og tilgjengelig sted av verdi for nærområdet og byens befolkning. Det er ingen hemmelighet at området mangler gode møteplasser og spennende tilbud for et bredt publikum, så dette vil få stor oppmerksomhet i utviklingsarbeidet.

Vi ser for oss spennende serveringssteder, dagligvarebutikk, kunst- og kulturarena, treningsfasiliteter og aktiviteter for familien. I tillegg vil vi bringe helsefremmende dimensjoner, så vel som bærekraftige løsninger inn i stedsutviklingen. Vi er opptatt av å skape attraktive steder der folk trives med å bo, arbeide og møtes, og det samme vil være tilfelle på Adamstuen.

Dronefoto Adamstuen

Planleggings- og reguleringsarbeidet for eiendommen vil imidlertid pågå over en lengre periode, og det vil ta flere år før området er ferdig utviklet. Derfor ser vi det som helt essensielt at vi allerede nå starter et transformasjonsarbeid som raskest mulig fører til at området kan tas i bruk, frem til endt regulering.

I dette arbeidet ønsker vi spesielt å legge til rette for aktører som kan aktivisere området gjennom publikumsrettede aktiviteter som blant annet handel, servering, kunst og kultur. Vi ønsker gjerne innspill i fra publikum, så om noen går og grubler på en god idé eller har en eksisterende virksomhet som trenger et inspirerende og utviklende miljø, oppfordrer vi til å ta kontakt.

Hele det fraflyttede området på Adamstuen utgjør ca. 65 mål tomt og 59.000 kvadratmeter bygningsmasse. 50 mål av eiendommen ble solgt til Oslo kommune i 2021. Eiendommen som inngår i transaksjonen mellom Statsbygg og Linstow AS utgjør 15,4 mål og totalt 30.500 kvadratmeter bygningsmasse. Overtakelse er høsten 2022.

Les hele pressemeldingen om kjøpet her