Grønn Byggallianse kårer Bergen Business Park til månedens prosjekt januar 2021

I den nye næringsklyngen miljøsertifiserer vi både området, nybyggene og driften med BREEAM.

26. januar 2021
Csm Flesland trinn1 171a917a2d

Månedens prosjekt for januar imponerer i sin systematiske tilnærming til bærekraft. I Bergen Business Park på Flesland er alle ferdigstilte bygg sertifiserte som BREEAM-NOR Excellent, og kontorbyggene har energikarakter A.

Områdeutviklingen har BREEAM Communities-sertifikat for prosjekteringsfasen, og er i gang med å BREEAM In-Use-sertifisere driften.

Miljø som en rød tråd

Linstows regiondirektør i Bergen, Arild Bruvik, er stolt over den solide BREEAM-satsningen.

–Vi er stolte av at miljø er en rød tråd fra start og inn i levetiden til byggene. Vi fikk til og med inn krav om minimum BREEAM-NOR Very good i reguleringsbestemmelsen, det er ganske unikt.

Så langt står et hotell og to kontorbygg ferdig. 30 000 av 170 000 kvadratmeter er bygget ut, og 800 av 7000 kontorplasser er klare til bruk.


Midtbygget 3

Gode Miljøløsninger er god økonomi

I tillegg til BREEAM-ambisjonene, har Linstow et eget rammeverk for klimagassrapportering av hele vår eiendomsportefølje. Fra Q1 2021 rapporterer vi klimagasspåvirkningene i fra hvert enkelt bygg. Rapporteringen vil bli bakgrunn for reduksjonsmål for 2022.

Bruvik forteller at Linstows motivasjon for bærekraftambisjonene er todelt.

–I bunn ligget vårt samfunnsansvar og vår plikt til å være med og nå felles mål. I tillegg ser vi at dette er en naturlig utvikling, der det vil være uklokt å havne bakpå. Vi skal tilby gode arealer til leietakere, og når de blir mer opptatt av miljø, blir det viktigere å kunne levere, sier han.

Et viktig grep for å lykkes har vært at ambisjonen var klar fra start.

–Vi løftet miljøambisjonene fra start og i anskaffelser, og brukte det for å velge samarbeidspartnere. I alle prosjekteringsmøter har vi tatt opp FNs bærekraftsmål og sjekket av hva vi kan bidra til.

Linstow erfarte at miljøløsningene også gav god økonomi.

–De tydelige ambisjonene har også bidratt til et bedre samspill med entreprenør, arkitekt og rådgiver, der vi har unngått andre konflikter. Med en kranglete byggeprosess, taper du penger. Med felles ambisjoner, rydder vi unna også andre problemstillinger tidlig, forteller regiondirektøren.

En heldigital byggeplass, der alle har hatt tilgang til siste versjon av tegninger online, har gitt færre feil og færre doble arbeidsoperasjoner.

–Sirkulærøkonomi har vært mer utfordrende, blant annet møter vi hindringer for å reklassifisere materialer. Det er viktig at regler ikke er til hinder for å bruke om igjen materialer. Nå oppfatter vi bevegelse fra myndighetene her, sier Bruvik.

Ler mer her om prosjektet og utnevnelsen her