Arkitektenes grep for å utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan Den gamle Veterinærhøgskolen kan utvikles frem mot 2040. Målet er at området skal blir varmere, grønnere og mer skapende. Alle som kommer på utstillingen, blir invitert til å si sin mening.

10. juni 2024
Skjermbilde 2024 06 10 kl 17 19 59

Oslobygg og Linstow overtok hver sin del av Den gamle Veterinærhøgskolen i henholdsvis desember 2021 og november 2022. De to grunneierne innså tidlig at de måtte samarbeide om en felles, helhetlig utvikling for å få til bærekraftige og gode løsninger.

- Vi tok derfor utgangspunkt i kommuneplanens visjon om å gjøre byen grønnere, varmere og mer skapende, og har jobbet frem 12 mål for å lykkes med denne ambisjonen. Målene er godt beskrevet gjennom et felles ambisjonsdokument for å vise hvordan vi ønsker å utvikle hele eiendommen på lang sikt, sier utviklingsdirektør Terje Lorentzen i Linstow.

Tre arkitektteam har gjennom våren jobbet frem forslag for hvordan målene kan nås. Deres forslag vises nå for publikum i utstillingen ÅPENT frem til 21. august.

- I dette oppdraget har vi ønsket å få frem gode helhetsgrep for området og et strategisk blikk på mulighetene som ligger her. Fokuset i denne tidlige fasen er ikke de fysiske løsningene, som høyder og arkitektonisk uttrykk, men at helhetsgrepet skulle svare ut de 12 målene vi har satt for utviklingen. Vi kårer naturlig nok ingen vinnere av dette parallelloppdraget, men tar med oss disse gode innspillene i det videre arbeidet, understreker direktør for porteføljeutvikling hos Oslobygg, Kjersti Folvik.

Et planinitiativ vil ikke starte opp før i 2025. Tiden frem til det skal Oslobygg og Linstow bruke til å få innspill fra besøkende på utstillingen, naboer og andre private interessenter, samt gjennom en åpen samskapingsprossess med et bredt spekter av kommunale instanser.

- En av forutsetningene for å lykkes med samarbeidet er et tillitsbasert samarbeidsklima, og et felles eierskap og engasjement. Vi er stolte av resultatene vi har oppnådd så langt, og vil berømme teamene som har levert på noe de ikke er blitt spurt om før – og de har levert godt. Vi jobber med byutvikling på en helt ny måte. Her er en offentlig og en privat eier som samarbeider om en helhetlig utvikling, og vi gjør det målstyrt og med stor grad av involvering allerede før den formelle planprosessen. Dette er uvant for mange, men vi ser også at stadig flere får forståelse for at dette er en god måte å starte på. Vi har stor tro på at vi sammen kan utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen til et godt sted å bo, jobbe og være, sier Lorentzen og Folvik.

Oslobygg og Linstow er begge opptatt av å bygge gode samfunn og nabolag fremfor enkeltprosjekter, noe som har ført til at det legges større ressurser enn normalt tidlig i utviklingen. Dette for å få flest mulig gode ideer på bordet før de formelle prosessene starter.

De tre arkitektteamene:

  • A-lab med Fabel, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult
  • LPO og Reiulf Ramstad Arkitekter har med seg Grindaker, BARK rådgivning og WSP
  • Pir2 med Built, Local, Briq, Growlab Oslo, U.reist, Bærekraftig liv, Insam, SustEvo og Føreland rådgivning

A-labs forslag

A-lab vil bygge videre på de kule, små plassene, skolepreget og storslagenheten, og tilføre byliv, møteplasser, boliger og offentlig tjenester.Bygulvet er hjertet i nabolaget. A-lab vil kombinere byliv og "byro", og skape varierte møteplasser inne og ute på tvers av generasjoner. Målet er fellesskap med ulike former for aktiviteter. Illustrasjoner: A-lab.

Team ALAB A1 Oversiktsbilde
A lab
Unknown

LPOs forslag

LPO vil lage et nabolag som kobler sammen Lindern Hageby og Adamstuen og bygger videre på det beste av landskap og by. De vil at gjenbruksmaterialer, vann og grønt skal prege byguølvet. Belysning, vann, transparente fasader og dører i tre og farger skal skape variasjon. En allmenning skal knytte Den gamle Veterinærhøgskolen sammen med Adamstuen og sør-vest. Bygulvet omfatter et torg, plasser, smett og smug.
Illustrasjoner: Reiulf Ramstad og LPO

3 En bydel for alle illustrasjon LPORRA
2 En bydel for alle Illustrasjon 1
Skjermbilde 2024 06 10 kl 08 43 09

Pir 2s forslag

Pir 2 vil styrke de grønne områdene i nord som en bydelspark i sammenheng med flerbrukshall og skole. I sør ønsker de en kompakt bystruktur med spennende bygulv, boliger, kultur og helse.
De legger opp til "noe nytt, mye gammelt": Stor grad av bevaring og ombruk av eksisterende bygg, men også nybygg forankret i kvaliteter på stedet og identitet som allerede finnes.
Illustrasjoner: Pir 2 Oslo, Built.

2 TEAM LEVE OG LÆRE PIR2 ill1
Pir2
4 TEAM LEVE OG LÆRE PIR2 ill3