Vi trenger flere folk!

I Linstow handler eiendom om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunn, nabolag og enkeltmennesker. Bygg påvirker oss, og vi tar derfor et utvidet bærekraft-ansvar i både nye og eksisterende eiendommer.

28. september 2023
Helsetorg 01

I Linstow går vi på jobb for å skape steder der folk har lyst til å bo, jobbe og møtes.

Bygg påvirker livskvalitet, samhandling og samfunnsutvikling. Som heleid selskap av Awilhelmsen AS har vi et langsiktig perspektiv, og jobber kontinuerlig for å utvikle bygg og steder til beste for kunder, brukere og miljøet. Våre medarbeidere har vært sentrale i utviklingen av blant annet Aker Brygge, Bjørvika, Deichman, Nasjonalmuseet og Fornebu. Vi har også skapt en rekke attraktive hoteller og destinasjoner i utlandet.

Vi setter sammen fler-faglige team for å utvikle løsninger der mennesker og miljø står i sentrum. Det innebærer blant annet at vi utvikler nye konsepter gjennom hele livsløpet, tilrettelegger for god sammensetning av leietakere og tar i bruk verdiøkende teknologi. - Vår ambisjon er å bidra til god livskvalitet og gode samfunn.

Nå søker vi etter nye folk som kan styrke vårt team. Se her for informasjon om de ledige stillingen som konserncontroller.